3.-4. klasside muusikatervitused peredele

3.-4. klasside

muusikatervitused peredele

19. veebruar 2021

Et näidata ka peredele, mida õpilased tundides teinud ja omandanud on, siis toimusid õpetaja Liivi Lumijõe 3. ja 4. klasside muusikatundides klasside lauluetteasted. Klasse filmis huvijuht Kriste kald ning saatis iga klassi muusikavideo antud klassi lastevanematele.