2. klasside teemanädal

Teemanädal „Loomariik“

14.-18. oktoober 2019

2. klasside teemanädala kava

14. oktoober

Kohtumine lugemiskoeraga Tähekiir raamatukogus

15. oktoober

Klassipõhised tegevused

2.a ja 2.v klass muusikali „Mäng“ vaatamas

16. oktoober

Filmitoad  eelregistreerimise alusel:

„Tinno – sa pole iial üksi“

„Välk“

„Garfield“

„Lotte“

„Putukate salajane elu“

Lemmikloomade näitus püstkojas ja selle ümbruses

2.d tutvustab Aafrika hiidtigusid

17.-18. oktoober

Klassipõhised tegevused

Klassipõhiste tegevuste loend:

Jutud, luuletused, mõistatused, ristsõnad, anagrammid, akrostihhon, akronüüm, loovtööd

Kunstitööd (tõruloomad, meisterdused, joonistused)

Tantsud, etüüdid, pantomiimid

Ingliskeelsed loomade nimetused

Nutiseadmete kasutamine: infootsing, Kahoot mängud

Plakat/rühmatöö

Tulpdiagramm lemmikloomadest (klasside tulemuste võrdlemine)

Faktid loomadest (lõiming)

 

Teemanädala „Loomariik“ raames õpiti loomade välisehitust, küsiti üksteiselt loomade kohta küsimusi ja saadi ülsteise lemmikutele pai teha.

2. klassidel oli teemanädala raames võimalus kohtuda Marko Kalduri ja tema koera Valge Tähekiirega.  Jutustati põnevaid lugusid Valge Tähekiire seiklustest. Küsida sai koera kohta erinevaid küsimusi ning jagada oma kogemusi koertega. Lõpetuseks said kõik soovijad koerale pai teha. Kindlasti tasub lugeda ka Valge Tähekiire tegemiste kohta raamatust “Valge Tähekiire seiklused”.

Filmitubade päeval oli kõikidel 2. klasside õpilastel võimalus osaleda filmitubades. Vabal valikul sai koos sõpradega vaadata animafilme „Tinno – sa pole iial üksi“, „Välk“, „Lotte“, „Loomade salajane elu“ ning „Putukate salajane elu“. 2.b koduklassi filmitoas oli võimalus värvida veel ka putukate pilte. Kuna tööd tulid uhked, siis tehti nendest koheselt koridori ka näitus. Lisaks mängiti Kahoot mängu, kus olid kokkupandud erinevad küsimused loomariigi kohta. Lõpetuseks kehastusid kõik õpilased putukateks.