1.-2. klasside pidulikud tantsutunnid

1.-2. klasside

pidulikud tantsutunnid

15.-19. veebruar 2021

Käesoleval õppeaastal ei saanud üleriigiliste piirangute tõttu korraldada traditsioonilist vabariigi aastapäeva balli 1. ja 2. klassidele. Selle asemel korraldati pidulikud tantsutunnid kõigile 1. ja 2. klassidele eraldi.

Pidulikes tantsutundides tantsiti erinevaid selgeks õpitud tantse ning esitati ka klassi ühine laulunumber. 2. klasside tundides esitasid õpilased oma tekste teemal „Kui ma oleksin president“.

Pidulikud tantsutunnid filmiti ning video saadeti antud klassi lastevanematele.