Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele

Sisehindamine (sh sisekontroll)

Mõttekodade, koosolekute korraldamine, läbiviimine

Dokumentide haldamine ja arhiveerimine

AVALIKU ja JUHTKONNA kausta haldamine

Kodulehe haldamine

Valdkonna eelarve

Arendustegevus

Tegevuskavad ja üldtööplaan

Dokumentatsioon (sh kooli dokumentatsiooni analüüs)

Personali arengu toetamine ja koolitus, koostöövestluste läbiviimine

Projektide koostamine

Uute töötajate nõustamine

Tegevuste kajastamine ja info jagamine – koduleht, meedia, koolikroonika, nädalainfo, infoportaal

Ürituste koordineerimine