Etluskonkursid

1.-4.  klassid

Koolisisene etluskonkurss toimub Harjumaa etluskonkursi eelvooruna.

Teema: aluseks Harjumaa etluskonkursi teema.

Aeg: märts-aprill (Harjumaa konkurss toimub aprillis).

Konkursi läbiviimine: konkurss viiakse läbi klassiti (1. klassid, 2. klassid, 3. klassid, 4. klassid); teadustajateks on algklasside näiteringi õpilased; soovi korral kasutatakse muusikalisi vahepalu.

 

Osalejate arv: igast klassikomplektist esineb kuni viis õpilast (vajadusel saab teha klassisisese eelvooru).

Hindamine: esinejaid hindab žürii (liikmeteks õpilasesindusese esindajad, Jüri Raamatukogu töötajad, eesti keele õpetajad, näiteringi õpetajad, klassiõpetajad); tublimaid tunnustatakse diplomi ja raamatuga; võib valida ka publiku lemmiku.

Seos Harjumaa etluskonkursiga: iga klassiastme võitja esindab Jüri Gümnaasiumi Harjumaa etluskonkursil.

5.  klassid

Õpilastele pakutakse võimalus osaleda üleriigilise noorte etlejate konkursil "Koidulauliku valgel", üleriigilise etluskonkursi Harjumaa voorus, üleriigilise vendade Liivide etluskonkursi Harjumaa piirkonnavoorus. Vajadusel viiakse läbi kooli eelvoorud.

kj

lk