Gümnaasiumi info

ÜLDINFO

 

Kevadine 10. klasside arvestusnädal 22.-26.05.2017:

10a vene/saksa keel, matemaatika, ajalugu, muusika, hispaania/soome keel

10b vene/saksa keel, matemaatika, geograafia, füüsika, hispaania/soome keel

10c inglise keel, matemaatika, füüsika, kunst, hispaania/soome keel

Arvestuste plaani ja ajakava näeb SIIN

Järelarvestused:

30.05 aineõpetaja juures peale valikkursuse lõppu

12.06 kell 9.00 aineõpetaja juures

 

Kevadine valikainenädal gümnaasiumis 29.05-2.06.2017.

10. klasside valikainetega "Karjääriõpetus", "Pärimuskultuur" ja "Fotograafia" saad tutvuda SIIN

Nädala ajaline plaan:

Fotograafia

Pärimuskultuur

Karjääriõpetus

11. klasside kohustuslik valikaine on "Riigikaitse", kursus lõpeb laagriga 2.-4.06 Riigikaitse nädala PLAAN.

 

VÄLJASÕIDUD

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
2.05 kell 9.00-12.30 10a,b,c Riigikogu õppekäik Tallinn Priit Dieves
10.05 kell 10.00-12.30 11a,b rekreatsioonisuund Kultuuriloo õppekäik Jüri Sirje Kuurberg
12.05 kell 8.30-13.00 10a Kohila Keskkonnahariduse Keskus Kohila Marje Tahk
15.05 kell 8.30-13.00 10b Kohila Keskkonnahariduse Keskus Kohila Kristel Kook-Aljas
17.05 kell 8.30-13.00 10c Kohila Keskkonnahariduse Keskus Kohila Anne Erbsen
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
3.-5.05 kell 9.00-15.00 12. klassid Inglise keele suuline eksam G005, A159 Evelin Vanaselja
12.05 kell 10.00-15.00 12. klassid Matemaatika eksam G auditoorium Evelin Vanaselja
15.05 kell 8.20 12. klassid Lõpukell   Sandra Suurkask, 11. klassid
16.05 kell 11.00 10.-12. klassid Spordipäev Staadion Üllar Kerde
18.05 kell 8.30 10.-12. klassid Tänuhommik Aula Evelin Vanaselja, Maria Tiro, Sandra Suurkask
25.05 kell 9.30-14.00 10.-11. klassid Uurimuslike ja praktiliste tööde kaitsmine   Evelin Vanaselja
12.06 kell 10.00-15.00 12. klassid Kooli valikeksam G auditoorium Evelin Vanaselja
20.06 kell 17.00 12. klassid Gümnaasiumi lõpuaktus Aula Direktor