Gümnaasiumi info

SISSEASTUMISKATSETELE REGISTREERIMINE 

 

ÜLDINFO

Järgmine koolivaheaeg 23. aprill - 1. mai 2018.

Arvestuste nädal 21.-25.05.2018

10a: matemaatika, eesti keel, kehaline, bioloogia, c-võõrkeel

10b: matemaatika, eesti keel, keemia, kehaline, c-võõrkeel

10c: matemaatika, eesti keel, keemia, kehaline, c-võõrkeel

11a: matemaatika, eesti keel, keemia, füüsika, c-võõrkeel

11b: matemaatika, eesti keel, kunst, bioloogia, keemia

11c: matemaatika, eesti keel, füüsika, muusika, ajalugu

 

Valikainete nädal 28.05-1.06.2018

10. klassid:

Pärimuskultuur

Elu päästev õpe

Prantsuse kultuur

 

11. klassid: riigikaitse kursus+laager (1.06-3.06)

 

VÄLJASÕIDUD

Aeg Kellele Üritus Koht, märkused Vastutaja
21.03 kell 13.30  12. klassid Vabariigi valitsuse külastamine Tallinn Vadim Rõuk
3.04 kell 11.30 10a ja 11a klassid TKTK õppekäik Tallinn Luisa Pani
ÜRITUSED
Aeg
Kellele
Üritus
Koht, märkused
Vastutaja
20.03 1.-12. klass Kooli lauluvõistlus Aula Ida Isabel Kert
27.03 kell 9.00-14.00 12. klassid Matemaatika proovieksam Gümnaasiumi auditoorium Kersti Kaldmäe
05.04 18.00 6.-12. klassid Playbox "Eesti Wabariik" Aula Ida Isabel Kert
6.04 11. klassid Uurimistööde esitamine koordinaatorile   Evelin Vanaselja
16.04 kell 10.00 12. klassid Eesti keele riigieksam Gümnaasiumi auditoorium Direktor
16.-20.04 Koolipere Südamenädal   Tervisenõukogu
19.04 Gümnaasium 12. klasside lõpukell   11. klasside klassijuhatajad, huvijuht
20.04 Gümnaasium "Lahe koolipäev"   ÕE
4.05 kell 10.00 ja 7.05-9.05 12. klassid Inglise keele riigieksam   Direktor
11.05 11. klassid Uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine   Evelin Vanaselja
12.05 Koolipere ja kogukond Käimispäev   Tervisenõukogu
25.05 kell 10.00 12. klassid Matemaatika riigieksam Gümnaasiumi auditoorium Direktor
1.-3.06 11. klassid Riigikaitse laager   Riigikaitse õpetaja
12.06 12. klassid Koolieksam   Evelin Vanaselja