Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid    

Õpetajad algkoolimaja II korrusel 

6 224 222

Õpetajad algkoolimaja III korrusel 

6 224 229

Õpetajad algkoolimaja IV korrusel

6 224 298

Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel

6 224 216

Õpetajad õppekorpuse II korrusel

6 224 219

Õpetajad õppekorpuse III korrusel

6 224 223

Õpetajad õppekorpuse IV korrusel

6 224 230

Õpetajate tuba keskosa II korrusel

6 224 209

Õpetajad keskosa III korrusel

6 224 226

Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel

6 224 241

Õpetajad gümnaasiumimaja III korrusel

6 224 242

Kehalise kasvatuse naisõpetajad

6 224 218

Kehalise kasvatuse meesõpetajad

6 224 217

 

Õpetajate ja teiste õppekasvatustöö töötajate ametikohad, õpetatavad õppeained, kontaktid

 

Nimi

Ametikoht, õppeaine

Meiliaadress

Telefon

Aau, Olesja

Psühholoog-karjäärinõustaja, karjääriõpetus

olesja.aau@jyri.edu.ee

6224297
55537745

Alliksaar, Avelin Psühholoog, psühholoogia, valikkursus avelin.alliksaar@jyri.edu.ee 6224211
55522578

Allikson, Annika

Inglise keel

Tööleping peatatud

 

Avloi, Maarika

Keemia, ringijuht

maarika.avloi@jyri.edu.ee

 

Betlem, Katrin

Õppekorraldaja, muusikaõpetus 

oppekorraldaja@jyri.edu.ee

6224208

Elmik, Johanna

Bioloogia, valikkursus

johanna.elmik@jyri.edu.ee

 

Erbsen, Anne

Eesti keel ja kirjandus, ringijuht

anne.erbsen@jyri.edu.ee 

 

Erik, Inna

Saksa keel

inna.erik@jyri.edu.ee

 

Esajas, Evelyn

Valikkursus, ringijuht

sooklajuhataja@jyri.edu.ee

 

Freimann, Mari

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

mari.freimann@jyri.edu.ee

 

Grents, Anu

Klassiõpetus, ringijuht

anu.grents@jyri.edu.ee

 

Hagur, Mirje

Klassiõpetus,  pikapäevarühm

mirje.hagur@jyri.edu.ee 

 

Haljasmägi, Diana

Eripedagoog

diana.haljasmagi@jyri.edu.ee

 

Hio, Esta

Inglise keel

esta.hio@jyri.edu.ee

 

Hirschon, Annelore

Sotsiaalpedagoog, õpiabi, valikkursus

annelore.hirschon@jyri.edu.ee

6224227
55530155

Hokkanen, Liia

Soome keel

liia.hokkanen@jyri.edu.ee

 

Joamets, Siiri

Klassiõpetus, õpiabi, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Jõemets, Rita

Klassiõpetus, pikapäevarühm

rita.joemets@jyri.edu.ee

 

Järvik, Jüri Abi- ja asendusõpetaja juri.jarvik@jyri.edu.ee  

Kala, Carolina

Matemaatika

carolina.kala@jyri.edu.ee

 

Kalapüüdja, Marge

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

marge.kalapyydja@jyri.edu.ee 

 

Kaldmäe, Kersti

Matemaatika, valikkursus

kersti.kaldmae@jyri.edu.ee 

 

Kalinin, Merke

Klassiõpetus

merke.kalinin@jyri.edu.ee

 

Kants, Sirli

Kehaline kasvatus, ringijuht

sirli.kants@jyri.edu.ee

 

Kardakov, Anton

Geograafia

anton.kardakov@jyri.edu.ee

 

Kasak, Kuuno

Muusikaõpetus

kuuno.kasak@jyri.edu.ee

 

Kask, Karin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

karin.kask@jyri.edu.ee

 

Kasuk, Kristiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kristiina.kasuk@jyri.edu.ee

 

Kaubi, Carolin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

carolin.kaubi@jyri.edu.ee

 

Kekki, Tavo

Tehnoloogia, ringijuht

tavo.kekki@jyri.edu.ee

 

Keldo-Asi, Kairi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee

 

Kerde, Üllar

Spordijuht, kehaline kasvatus

spordijuht@jyri.edu.ee 

6224220

Kert, Ida Isabel

Huvijuht, ringijuht

huvijuht@jyri.edu.ee

6224206

Kink, Marianne

Vene keel, ringijuht

marianne.kink@jyri.edu.ee 

 

Kloren, Anne

1.-5. klasside õppedirektor ja HEV koordineerija, klassiõpetus, ringijuht

klassiopetus@jyri.edu.ee

6224205
55906827

Kontson, Anneli

Matemaatika, valikkursus

anneli.kontson@jyri.edu.ee

 

Kook-Aljas, Kristel

Inglise keel

kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee

 

Koppel, Veronika

Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus

veronika.koppel@jyri.edu.ee

6224212
5248473

Korjus, Kristi

Matemaatika

kristi.korjus@jyri.edu.ee

 

Korman, Marge

Kodundus ja käsitöö

marge.korman@jyri.edu.ee

 

Kuurberg, Sirje

Kultuurilugu

sirje.kuurberg@jyri.edu.ee 

 

Kuusalu, Jane

Ringijuht

jane.kuusalu@jyri.edu.ee

 

Kärt, Kristjan

Kehaline kasvatus, valikkursus

kristjan.kart@jyri.edu.ee

 

Külljastinen, Kristi

Inglise keel

kristi.kulljastinen@jyri.edu.ee

 

Kütt, Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

triin.kutt@jyri.edu.ee

 

Lagle, Helen

Tantsuõpetus, ringijuht

helen.lagle@jyri.edu.ee

 

Laid, Siiri

Eesti keel ja kirjandus

siiri.laid@jyri.edu.ee 

6224231
5034113

Lapitševa, Jekaterina

Vene keel

jekaterina.lapitseva@jyri.edu.ee

 

Laurand, Hairi

Muusikaõpetus, ringijuht

hairi.laurand@jyri.edu.ee

 

Leetjõe, Laur

Füüsika

laur.leetjoe@jyri.edu.ee

 

Leetsi, Liina

Inglise keel

liina.leetsi@jyri.edu.ee

 

Leht, Sigre

Klassiõpetus

sigre.leht@jyri.edu.ee

 

Leibenau, Gerly

Matemaatika, ringijuht

gerly.leibenau@jyri.edu.ee

 

Leo, Kelly Eesti keel ja kirjandus kelly.leo@jyri.edu.ee   

Leukmann, Aili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

aili.leukmann@jyri.edu.ee 

 

Liiv, Külli

Klassiõpetus,  inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kylli.liiv@jyri.edu.ee 

 

Loik, Helen

Kehaline kasvatus

helen.loik@jyri.edu.ee

 

Lumijõe, Liivi

Muusika, ringijuht

liivi.lumijoe@jyri.edu.ee

 

Malkov, Tiina

Ringijuht

tiina.malkov@jyri.edu.ee

 

Marist, Sirje

Klassiõpetus, pikapäevarühm

sirje.marist@jyri.edu.ee

 

Martinson, Marianne

Logopeed

marianne.martinson@jyri.edu.ee

6224229

Mathiesen, Raili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Tööleping peatatud

 

Mehide, Anni

Matemaatika

anni.mehide@jyri.edu.ee

 

Mehide, Liidi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

liidi.mehide@jyri.edu.ee

 

Meybaum, Rea

Vene keel

rea.meybaum@jyri.edu.ee 

 

Mikk, Ingrid

Ringijuht

ingrid.mikk@jyri.edu.ee

 

Mikli, Aet Muusikaõpetus aet.mikli@jyri.edu.ee  

Mill, Vilve

Eesti keel, abiõpetaja

vilve.mill@jyri.edu.ee

 

Muug, Riina

Loodusained, ringijuht

riina.muug@jyri.edu.ee

 

Mänd, Kristi

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, ringijuht

kristi.mand@jyri.edu.ee

 

Müller, Jelena

Inglise keel

jelena.muller@jyri.edu.ee

 

Niilo, Lauri Füüsika lauri.niilo@jyri.edu.ee  

Niitsoo, Janika

Geograafia

janika.niitsoo@jyri.edu.ee

 

Nikitin, Timo

Tehnoloogia, ringijuht

timo.nikitin@jyri.edu.ee

 

Nurk, Sirje

Inglise keel

sirje.nurk@jyri.edu.ee 

 

Nurmsoo, Ene

Klassiõpetus, pikapäevarühm

ene.nurmsoo@jyri.edu.ee

 

Nässi, Annika

Õpiabi õpetaja

annika.nassi@jyri.edu.ee

 

Ossipov, Robert

Ajalugu

robert.ossipov@jyri.edu.ee

 

Ots, Elve

Eesti keel ja kirjandus, abi- ja asendusõpetaja

elve.ots@jyri.edu.ee

 

Pajumets, Eliise

Kehaline kasvatus

eliise.pajumets@jyri.edu.ee

 

 

Haridustehnoloog, informaatika, valikkursus

haridustehnoloog@jyri.edu.ee

6224224

Papp, Terje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

terje.papp@jyri.edu.ee 

 

Pent, Martti

Kehaline kasvatus

martti.pent@jyri.edu.ee

 

Pihu, Linda

Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht

linda.pihu@jyri.edu.ee 

 

Piil, Monika

Klassiõpetus, pikapäevarühm

monika.piil@jyri.edu.ee

 

Piirmets, Erika

Õpperaamatukogu töötaja, ringijuht

opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

Pilman, Nele

Tugikeskuse juhataja, HEV koordineerija, inimeseõpetus

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

6224246
55510079

Pukk, Irene

Eesti keel ja kirjandus

irene.pukk@jyri.edu.ee

 

Pärna, Laura-Liis

Hispaania keel, valikkursus

laura-liis.parna@jyri.edu.ee

 

Rannala, Elisa

Inglise keel

elisa.rannala@jyri.edu.ee

 

Raud, Tiina

Maleõpetus

tiina.raud@jyri.edu.ee

 

Raudam, Pille  

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

pille.raudam@jyri.edu.ee

 

Reinholm, Sirle

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

Tööleping peatatud

 

Reinumägi, Mirjel

Klassiõpetus, pikapäevarühm

mirjel.reinumagi@jyri.edu.ee 

 

Remmel, Riina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

riina.remmel@jyri.edu.ee 

 

Remmelgas, Kristo 

Kehaline kasvatus

kristo.remmelgas@jyri.edu.ee

 

Ridbeck, Rutt

Ringijuht

rutt.ridbeck@jyri.edu.ee 

 

Rohlin, Laura

Inglise keel

Tööleping peatatud

 

Rohusaar, Margit 

Inglise keel, ringijuht

margit.rohusaar@jyri.edu.ee

 

Roop, Liina

Geograafia, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Rõuk, Vadim

Ajalugu, ühiskonnaõpetus

vadim.rouk@jyri.edu.ee

 

Saarem, Terje

Muusikaõpetus

terje.saarem@jyri.edu.ee

 

Sarik, Madis

Majandus, projektijuhtimine

madis.sarik@jyri.edu.ee

 

Savi, Hille

Muusikaõpetus, ringijuht

Tööleping peatatud

 

Selgis, Eda

Bioloogia, loodusõpetus

eda.selgis@jyri.edu.ee

 

Sentšukov, Igor

IKT juht

IKTjuht@jyri.edu.ee

6224202
55513623

Siirak, Heidy

Klassiõpetus, pikapäevarühm

heidy.siirak@jyri.edu.ee 

 

Sinisalu, Raina

Abiõpetaja

raina.sinisalu@jyri.edu.ee 

6224290

Sirelpuu, Laura

Kehaline kasvatus

Tööleping peatatud

 

Soans, Tiina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

tiina.soans@jyri.edu.ee

 

Soppe, Liis

Klassiõpetus, pikapäevarühm

liis.soppe@jyri.edu.ee

 

Sulu, Regina Abi- ja asendusõpetaja regina.sulu@jyri.edu.ee  

Tahk, Marje

Kunstiõpetus, valikkursus

marje.tahk@jyri.edu.ee

 

Taimre, Sandra 

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

sandra.taimre@jyri.edu.ee

 

Tammaru, Teele

Klassiõpetus

Tööleping peatatud

 

Tammistu, Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

triin.tammistu@jyri.edu.ee

 

Ternovski, Valeria

Vene keel

valeria.ternovski@jyri.edu.ee

 

Timmi, Marlene

Inglise keel

marlene.timmi@jyri.edu.ee

 

Tiro, Maria

Direktor

direktor@jyri.edu.ee

6224200, 55514684

Toomi, Kadi

Inglise keel

6.-9. klasside õppedirektor ja HEV koordineerija (kohusetäitja)

kadi.toomi@jyri.edu.ee

 6224204, 55906827

Troska, Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm

eleri.troska@jyri.edu.ee

 

Truuver, Kerli

Eesti keel ja kirjandus

kerli.truuver@jyri.edu.ee

 

Turmann, Helen

Eripedagoog, inglise keel

helen.turmann@jyri.edu.ee 

 

Tuul, Sirje

Inglise keel

sirje.tuul@jyri.edu.ee

 

Tõnismäe, Diana Klassiõpetus, pikapäevarühm diana.tonismae@jyri.edu.ee  

Uuemäe, Kristin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

kristin.uuemae@jyri.edu.ee

 

Uutma, Arno

Ringijuht

arno.uutma@jyri.edu.ee

 

Vanaselja, Evelin

Gümnaasiumiosa õppedirektor ja HEV koordineerija, eesti keel ja kirjandus

gymnaasium@jyri.edu.ee

6224221

Vechterstein, Kelli

Kehaline kasvatus, ringijuht

kelli.vechterstein@jyri.edu.ee

 

Veermäe, Karmen

Eesti keel ja kirjandus, abi- ja asendusõpetaja

karin.veermae@jyri.edu.ee

 

Viidemann, Eva

Vene keel

Tööleping peatatud

 

Viikmäe, Eleri

Klassiõpetus, ringijuht

eleri.viikmae@jyri.edu.ee 

 

Vimberg, Kristi

Arendusjuht, inimeseõpetus, valikkursus

arendusjuht@jyri.edu.ee

6224245, 55513622