Jüri Gümnaasiumi õpetajad, tugispetsialistid ja teised õppe- ja kasvatusalal töötavad töötajad

Õpetajate tubade telefoninumbrid

Õpetajad algkoolimaja II korrusel

6 224 222

Õpetajad algkoolimaja III korrusel

6 224 229

Õpetajad algkoolimaja IV korrusel

6 224 298

Tehnoloogiaõpetajad õppekorpuse I korrusel

6 224 216

Õpetajad õppekorpuse II korrusel

6 224 219

Õpetajad õppekorpuse III korrusel

6 224 223

Õpetajad õppekorpuse IV korrusel

6 224 230

Õpetajate tuba keskosa II korrusel

6 224 209

Õpetajad keskosa III korrusel

6 224 226

Õpetajate tuba gümnaasiumimaja II korrusel

6 224 241

Kehalise kasvatuse naisõpetajad

6 224 218

Kehalise kasvatuse meesõpetajad

6 224 217

 

Õpetajate ja teiste õppekasvatustöö töötajate ametikohad, õpetatavad õppeained, kontaktid, kvalifikatsioonid

 

Nimi

Ametikoht, õppeaine

Kvalifikatsioon

Meiliaadress

Telefon

Aau,

Olesja

Psühholoog-

karjäärinõustaja, karjääriõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

olesja.aau@jyri.edu.ee

6224297,

55537745

Allikson, Annika

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Avloi,

Maarika

Keemia,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

maarika.avloi@jyri.edu.ee

 

Betlem,

Katrin

Õppekorraldaja, muusikaõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

oppekorraldaja@jyri.edu.ee

6224208

Erbsen,

Anne

Eesti keel ja

kirjandus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

anne.erbsen@jyri.edu.ee

 

Erik,

Inna

Saksa keel

Vanempedagoog

inna.erik@jyri.edu.ee

 

Esajas,

Evelyn

Valikkursus,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

sooklajuhataja@jyri.edu.ee

 

Freimann, Mari

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

mari.freimann@jyri.edu.ee

 

Gorbunov, Marge

Soome keel

Vanempedagoog

marge.gorbunov@jyri.edu.ee

 

Grents,

Anu

Klassiõpetus,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

anu.grents@jyri.edu.ee

 

Hagur,

Mirje

Klassiõpetus,

pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

mirje.hagur@jyri.edu.ee

 

Haljasmägi, Diana

Eripedagoog

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

diana.haljasmagi@jyri.edu.ee

 

Hio,

Esta

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

esta.hio@jyri.edu.ee

 

Hirschon, Annelore

Sotsiaalpedagoog, õpiabi

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

annelore.hirschon@jyri.edu.ee

6224227,

55530155

Joamets,

Siiri

Klassiõpetus,

õpiabi, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Jõemets,

Rita

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

rita.joemets@jyri.edu.ee

 

Kala,

Carolina

Matemaatika

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

carolina.kala@jyri.edu.ee

 

Kalapüüdja, Marge

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Vanempedagoog

marge.kalapyydja@jyri.edu.ee

 

Kaldmäe, Kersti

Matemaatika

Meisterõpetaja

kersti.kaldmae@jyri.edu.ee

 

Kalinin,

Merke

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

merke.kalinin@jyri.edu.ee

 

Kalvik,

Avelin

Psühholoog, psühholoogia

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

avelin.kalvik@jyri.edu.ee

6224211,

55522578

Kants,

Sirli

Kehaline kasvatus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

sirli.kants@jyri.edu.ee

 

Kasak,

Kuuno

Muusikaõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kuuno.kasak@jyri.edu.ee

 

Kask,

Karin

Klassiõpetus, pikapäevarühm,

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

karin.kask@jyri.edu.ee

 

Kekki,

Tavo

Tehnoloogia,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

tavo.kekki@jyri.edu.ee

 

Keldo-Asi, Kairi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kairi.keldo-asi@jyri.edu.ee

 

Kerde,

Üllar

Spordijuht,

kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

spordijuht@jyri.edu.ee

6224220

Kert, Ida Isabel

Huvijuht,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

huvijuht@jyri.edu.ee

6224206

Kink,

Marianne

Vene keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

marianne.kink@jyri.edu.ee

 

Kloren,

Anne

1.-5. klasside õppedirektor, klassiõpetus,

ringijuht

Vanempedagoog

klassiopetus@jyri.edu.ee

6224205,

55906827

Kontson, Anneli

Matemaatika

Vanempedagoog

anneli.kontson@jyri.edu.ee

 

Kook-Aljas, Kristel

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kristel.kook-aljas@jyri.edu.ee

 

Koppel, Veronika

Sotsiaalpedagoog, karjääriõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

veronika.koppel@jyri.edu.ee

6224212,

5248473

Korman, Marge

Kodundus ja

käsitöö

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

marge.korman@jyri.edu.ee

 

Kuurberg,

Sirje

Kultuurilugu

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

sirje.kuurberg@jyri.edu.ee

 

Kärt,

Kristjan

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

kristjan.kart@jyri.edu.ee

 

Külljastinen, Kristi

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Kütt,

Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

triin.kutt@jyri.edu.ee

 

Lagle,

Helen

Tantsuõpetus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

helen.lagle@jyri.edu.ee

 

Laid,

Siiri

Eesti keel ja

kirjandus

Vanempedagoog

siiri.laid@jyri.edu.ee

6224231,

5034113

Lapitševa, Jekaterina

Vene keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

jekaterina.lapitseva@jyri.edu.ee

 

Laurand,

Hairi

Muusikaõpetus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

hairi.laurand@jyri.edu.ee

 

Leetjõe,

Laur

Füüsika

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

laur.leetjoe@jyri.edu.ee

 

Leht,

Sigre

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

sigre.leht@jyri.edu.ee

 

Leibenau, Gerly

Matemaatika,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

gerly.leibenau@jyri.edu.ee

 

Leukmann,

Aili

Klassiõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

aili.leukmann@jyri.edu.ee

 

Liiv,

Külli

Klassiõpetus,

inimeseõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Vanempedagoog

kylli.liiv@jyri.edu.ee

 

Loik,

Helen

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

helen.loik@jyri.edu.ee

 

Malkov,

Tiina

Ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

tiina.malkov@jyri.edu.ee

 

Martinson, Marianne

Logopeed

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

marianne.martinson@jyri.edu.ee

6224229

Mathiesen, Raili

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Mehide,

Anni

Matemaatika

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

anni.mehide@jyri.edu.ee

 

Mehide,

Liidi

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Vanempedagoog

liidi.mehide@jyri.edu.ee

 

Meybaum, Rea

Vene keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

rea.meybaum@jyri.edu.ee

 
Mihkelsaar, Meelika Abi- ja asendusõpetaja Kvalifikatsiooninõuded täidetud meelika.mihkelsaar@jyri.edu.ee  

Mikk,

Ingrid

Ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

ingrid.mikk@jyri.edu.ee

 

Mill,

Vilve

Eesti keel,

abiõpetaja

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

vilve.mill@jyri.edu.ee

 

Muug,

Riina

Loodusained,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

riina.muug@jyri.edu.ee

 

Mänd,

Kristi

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kristi.mand@jyri.edu.ee

 

Müller,

Jelena

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

jelena.muller@jyri.edu.ee

 

Nikitin,

Timo

Tehnoloogia,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

timo.nikitin@jyri.edu.ee

 

Nurk,

Sirje

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

sirje.nurk@jyri.edu.ee

 

Nurmsoo,

Ene

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

ene.nurmsoo@jyri.edu.ee

 

Nässi,

Annika

Õpiabi õpetaja, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

annika.nassi@jyri.edu.ee

 

Pani,

Luisa

Haridustehnoloog, informaatika, matemaatika

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

haridustehnoloog@jyri.edu.ee

6224224

Papp,

Terje

Klassiõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

Vanempedagoog

terje.papp@jyri.edu.ee

 

Pent,

Martti

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

martti.pent@jyri.edu.ee

 

Pihu,

Linda

Klassiõpetus, tantsuõpetus, ringijuht, pikapäevarühm

Vanempedagoog

linda.pihu@jyri.edu.ee

 

Piil,

Monika

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

monika.piil@jyri.edu.ee

 

Pilman,

Nele

Tugikeskuse

juhataja, inimeseõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee

6224246,

55510079

Piirmets,

Erika

Õpperaamatukogu

ja muuseumi

töötaja, ringijuht, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

opperaamatukogu@jyri.edu.ee

 

Pukk,

Irene

Eesti keel ja

kirjandus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

irene.pukk@jyri.edu.ee

 

Pärna,

Laura-Liis

Hispaania keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

laura-liis.parna@jyri.edu.ee

 

Rajamets, Mari-Liis

Abi- ja asendusõpetaja Kvalifikatsiooninõuded täidetud mari-liis.rajamets@jyri.edu.ee  

Raud,

Tiina

Maleõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

tiina.raud@jyri.edu.ee

 

Raudam, Pille

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

pille.raudam@jyri.edu.ee

 

Reinholm, Sirle

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, klassiõpetus

Vanempedagoog

Tööleping peatatud

 

Remmel,

Riina

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Vanempedagoog

riina.remmel@jyri.edu.ee

 

Remmelgas, Kristo

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kristo.remmelgas@jyri.edu.ee

 

Ridbeck,

Rutt

Ringijuht

Vanempedagoog

rutt.ridbeck@jyri.edu.ee

 

Rohlin,

Laura

Inglise keel, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Rohusaar, Margit

Inglise keel, klassiõpetus,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

margit.rohusaar@jyri.edu.ee

 

Roop,

Liina

Geograafia,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Rõuk,

Vadim

Ajalugu, ühiskonnaõpetus, valikkursused

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

vadim.rouk@jyri.edu.ee

 

Sarik,

Madis

Majandus, projektijuhtimine

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

madis.sarik@jyri.edu.ee

 

Savi,

Hille

Muusikaõpetus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Selgis,

Eda

Bioloogia, loodusõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

eda.selgis@jyri.edu.ee

 

Sentšukov, Igor

IKT juht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

IKTjuht@jyri.edu.ee

6224202,

55513623

Siirak,

Heidy

Klassiõpetus,

pikapäevarühm

Vanempedagoog

heidy.siirak@jyri.edu.ee

 

Sinisalu,

Raina

Abiõpetaja,

tugiisik

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

raina.sinisalu@jyri.edu.ee

6224290

(rahuklass)

Sirelpuu, Laura

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Skeber,

Anna-Liisa

Klassiõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

anna-liisa.skeber@jyri.edu.ee

 

Soans,

Tiina

Klassiõpetus,

pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

tiina.soans@jyri.edu.ee

 

Soppe,

Liis

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

liis.soppe@jyri.edu.ee

 

Suigusaar, Kristiina

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

kristiina.suigusaar@jyri.edu.ee

 

Tahk,

Marje

Kunstiõpetus, valikkursus

Vanempedagoog

marje.tahk@jyri.edu.ee

 

Taimre, Sandra

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

sandra.taimre@jyri.edu.ee

 

Tammaru, Teele

Klassiõpetus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Tammistu, Triin

Klassiõpetus, pikapäevarühm

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

triin.tammistu@jyri.edu.ee

 

Timmi, Marlene

Inglise keel

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

marlene.timmi@jyri.edu.ee

 

Tiro,

Maria

Direktor

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

direktor@jyri.edu.ee

6224200, 55514684

Troska,

Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

eleri.troska@jyri.edu.ee

 

Truuver,

Kerli

Eesti keel ja

kirjandus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kerli.truuver@jyri.edu.ee

 

Uuemaa,

Ülle

Kehaline kasvatus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

ylle.uuemaa@jyri.edu.ee

 

Uuemäe, Kristin

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täitmata

kristin.uuemae@jyri.edu.ee

 

Uutma,

Arno

Ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

arno.uutma@jyri.edu.ee

 

Vanaselja, Evelin

Gümnaasiumiosa õppedirektor,

eesti keel ja

kirjandus

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

gymnaasium@jyri.edu.ee

6224221

Vechterstein, Kelli

Kehaline kasvatus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

kelli.vechterstein@jyri.edu.ee

 

Viidemann, Eva

Vene keel,

ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

Tööleping peatatud

 

Viikmäe,

Eleri

Klassiõpetus, pikapäevarühm, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

eleri.viikmae@jyri.edu.ee

 

Vimberg,

Kristi

Arendusjuht, inimeseõpetus, ringijuht

Kvalifikatsiooninõuded täidetud

arendusjuht@jyri.edu.ee

6224245, 55513622