10. ja 11. klassi uurimistööde ja praktiliste tööde teostamise etapid ja tähtajad

Teostamise aeg

Õpilase tegevus

11.klass

 

4. september – 29. september 2017

Juhendajaga kokkuleppimine, teema täpsustamine.

Töökava ja ajagraafiku koostamine, esialgsete eesmärkide, uurimisküsimuste ja ülesannete sõnastamine.

2. oktoober – 13. oktoober 2017

Eesmärkidest ja ülesannetest lähtuvalt ajakava esitamine.

16. oktoober – 10. november 2017

Materjali kogumine, kirjaliku osa ettevalmistamine

13. november 2017 – 9. veebruar 2018

Materjali läbitöötamine, kirjutamine, praktilise osa valmistamine, analüüs

12. veebruar – 9. märts 2018

Töö kirjutamine, täiendamine, vormistamine

12. märts – 30. märts 2018

Töö vormistamine arvutil, valmis töö esitamine juhendajale, kaitsmisele lubamise määramine

2 .aprill – 6. aprill 2018

Töö esitamine koordinaatorile

9. aprill – 20. aprill 2018

Esitluse koostamine

23. aprill – 4. mai 2018

Retsensiooniga tutvumine, kaitsmiseks valmistumine

7. mai – 11. mai 2018

Töö kaitsmine

10. klass

 

19. mai 2018

Teema valimine, lähtumine seejuures oma võimetest, teadmistest, juhendajaga kokkuleppimine.

7. mai – 11. mai 2018

Osalemine 11. klasside uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmisel.