Taotlused

    Kooli astumise taotlusi esitatakse Rae valla haridusteenuste haldamise e-keskkonnas ARNO aadressil https://piksel.ee/arno/rae/avaleht/ või  vallavalitsuse kehtestatud vormil vallavalitsusse.

    Pikapäevarühma astumise, pikapäevatoidu ja hommikupudru söömise, metallkapi üürimise, korduva õpilaspileti taotlemise, õpilaspäeviku ostmise taotlusi esitatakse Rae valla taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemis SPOKU aadressil http://pass.piksel.ee/ctrl/et/Auth/login/spoku_rae/?back_url= või kehtestatud vormil kooli kantseleisse.

    TAOTLUSED DOCX FORMAADIS:

        Muud taotlused esitatakse vabas vormis.