Hoolekogu liikmed

Jrk nr

Nimi, amet

Keda esindab

Esindamise alus

  1.  

Karin Möllits, hoolekogu esimees

 

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 21.09.2011 üldkoosoleku  otsus

  1.  

Biby Lilander

 

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 21.09.2011 üldkoosoleku  otsus

  1.  

Annely Lepik, hoolekogu protokollija

gümnaasiumi lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 08.09.2016 üldkoosoleku otsus

  1.  

Katri Laanemets

põhikooli lastevanemate esindaja

Jüri Gümnaasiumi lastevanemate 06.09.2018 üldkoosoleku otsus

  1.  

Marko Leppik

 

vilistlaste esindaja

26.10.2011 Rae Vallavalitsuse korraldus nr. 981

  1.  

 

 

õpilasesinduse esindaja

JG õpilasesinduse üldkoosoleku otsus

  1.  

Tavo Kekki

 

põhikooli õpetajate esindaja

Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  10.12.2013 otsus nr 3-2-1  

  1.  

Marianne Kink

 

gümnaasiumi õpetajate esindaja

Jüri Gümnaasiumi õppenõukogu  10.12.2013 otsus nr 3-2-1  

  1.  

Agu Laius

 

Rae Vallavalitsuse esindaja

Rae Vallavalitsuse korraldus 16.11.2010 nr 932