Stardib uus noorte ettevõtlikkusprogramm Harjumaal

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel alustab uus noorte ettevõtlikkust arendav programm, kuhu osalema on võimalik kandideerida. Noortel on võimalik teostada end järgmistes valdkondades: 
sotsiaalne ettevõtlus,
 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 
inseneeria, 
loomevaldkond. 
Kui järgnevatest teemadest ükski ei kõneta, siis kandideerida võib ikka – individuaalsete läbirääkimiste tulemusena on võimalik leida ka teisi väljundeid. 

Programmi sihtgrupp: 9.-12. klassi õpilased (igal õppeaastal 150 noort)

Programmi kestvus: üks õppeaasta 

Koostööst huvitatutel palun julgelt pöörduda täiendava info saamiseks ja/või koostööläbirääkimiste käivitamiseks noortele suunatud programmi eestvedaja Siim Kasari poole. 
Lisainformatsioon:
Siim Kasari
SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
siim@heak.ee
+372 5823 8311

Programmi rahastus tuleb Euroopa Regionaalarengufondi meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevusest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“.