Klassidevahelised võistlused 2018/2019 juhend

 

JÜRI GÜMNAASIUMI

KLASSIDEVAHELISED VÕISTLUSED

SPORDIS JA KULTUURIS

2019/2020. õa

 

 

Üldist:

 • Oma vanuseklassi võitmiseks peab aasta jooksul teenima vastastest rohkem punkte nii spordi- kui ka kultuurisündmustel
 • Klassijuhatajal pole lubatud klassi esindada spordivõistlustel, kuid on lubatud esineda koos oma klassiga klassidevaheliste võistluste kultuurisündmustel.
 • Klassid, mis koosnevad ainult poistest või tüdrukutest – nende osalemise tingimused ja reeglid teatab sporditoimkond alati enne iga uue ala toimumist
 • Klassid, kus on vähem kui 5 poissi või 5 tüdrukut, saavad vastava vanusegrupi poiste või tüdrukute keskmised punktid. Kui tegu on segavõistkondadega, siis punktide jaotus või viis, kuidas klass saaks osaleda, otsustatakse enne vastavat ala

Vanuseklassid:

 • Võistlused kaheksas vanuseklassis:
  • 1. klassid, 2. klassid, 3. klassid, 4. klassid, 5. klassid
  • 6.-7. klassid, 8.-9. klassid, 10.-12. klassid
  • Koondarvestust peetakse alates 6. klassidest

Registreerimine:

 • Spordivõistlustele saab klassi  registreerida üks nädal enne võistlusi  e-maili aadressil: spordijuht@jyri.edu.ee
 • Kultuuriüritustele registreerimine toimub enne üritust paika pandud tähtajaks (vastavalt juhendile).

Punktide jaotus klassidele:

 

SPORT

KULTUUR

I KOHT

200p

200p

II KOHT

180p

180p

III KOHT

150p

150p

IV KOHT

130p

130p

V KOHT

120p

120p

VI KOHT

110p

110p

Osalemine

50p

50p

 • Kui klass saab I-VI koha, siis lisaks osalemise eest 50 punkti ei saa. 50 punkti osalemise eest saavad vaid need klassid, kes ei saanud I-VI kohta.
 • Kui klass on registreerinud end võistlustele, aga ei tule kohale, siis trahvitakse -50 punktiga.
 • Kui klass kasutab enda võistkonnas/esinemiskavas teise klassi õpilast/õpilasi, siis jagatakse teenitud punktid ka kahe klassi vahel.

Autasustamine:

Autasustamine pärast iga üritust:

 • Sport: I koht – auhind ja diplom, II ja III koht – diplom
 • Kultuur: auhinnad otsustatakse enne üritust
   

Autasustamine võistlussarja lõpus:

 • igal vanuseastmel (alates 6. klassid)  klassivälise ürituse läbiviimise võimalus, mida kool rahastab järgmises summas:
  • 6.-7. klasside arvestuses
   • I koht 300
   • II koht 200
   • III koht 100
  • 8.-9. klasside arvestuses
   • I koht 300
   • II koht 200
   • III koht 100
  • 10.-12. klasside arvestuses
   • I koht 300
   • II koht 200
   • III koht 100

Auhinnaraha saab kasutada kalendriaasta lõpuni.

KERGET JALGA JA TERAVAT MEELT!
 

 

 

 

 

Jüri Gümnaasiumi 2019/2020. õa klassidevaheliste spordi- ja kultuuriürituste kava

 

1. VANUSEGRUPID

 • 1. klassid (6)
 • 2. klassid (6)
 • 3. klassid (7)
 • 4. klassid (6)
 • 5. klassid (7)
 • 6.-7. klassid (10)
 • 8.- 9. klassid (9)
 • 10.- 12. klassid (9)

Sulgudes klasside arv vanusegrupis

 

2. ALADE JAOTUS

KLASS

ALA

KUUPÄEV

AEG

1. klass

Kombineeritud teatevõistlused

 

 

 

Rahvastepall

 

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

 

Mini-Playbox

21. mai 2020

 

2. klass

Ujumine

12. detsember 2019

 

 

Kombineeritud teatevõistlused

 

 

 

Rahvastepall

 

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

 

Mini-Playbox

21. mai 2020

 

3. klass

Ujumine

12. detsember 2019

 

 

Kombineeritud teatevõistlused

 

 

 

Rahvastepall

 

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

 

Mini-Playbox

21. mai 2020

 

4. klass

Staadioni teatejooksud

26. september 2019

 

 

Ujumine

12. detsember 2019

 

 

„Tõmba, Jüri!“

30. jaanuar 2020

 

 

Kombineeritud teatevõistlused

 

 

 

Rahvastepall

 

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

 

Mini-Playbox

21. mai 2020

 

5. klass

Staadioni teatejooksud

26. september 2019

 

 

Ujumine

12. detsember 2019

 

 

Lühifilmide konkurss

23. jaanuar 2020

 

 

„Tõmba, Jüri!“

30. jaanuar 2020

 

 

Kombineeritud teatevõistlused

 

 

 

Rahvastepall

 

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

 

Mini-Playbox

21. mai 2020

 

6.-7. klass

Staadioni teatejooksud

26. september 2019

 

 

3-minuti tants

28. november 2019

 

 

Võimlemine

5. detsember 2019

 

 

Lühifilmide konkurss

23. jaanuar 2020

 

 

„Tõmba, Jüri!“

30. jaanuar 2020

 

 

Moeshow

 

 

 

Playbox

2. aprill 2020

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

8.-9. klass

Staadioni teatejooksud

26. september 2019

 

 

3-minuti tants

28. november 2019

 

 

Võimlemine

5. detsember 2019

 

 

Lühifilmide konkurss

23. jaanuar 2020

 

 

„Tõmba, Jüri!“

30. jaanuar 2020

 

 

Moeshow

 

 

 

Playbox

2. aprill 2020

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020

 

10.-12. klass

3-minuti tants

28. november 2019

 

 

Võimlemine

5. detsember 2019

 

 

Lühifilmide konkurss

23. jaanuar 2020

 

 

„Tõmba, Jüri!“

30. jaanuar 2020

 

 

Moeshow

 

 

 

Playbox

2. aprill 2020

 

 

Jüripäeva teatejooksud

16. aprill 2020