2018/2019 koolivaheajad, õppeperioodid, lõpueksamid

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad:

 • sügisvaheaeg 22. oktoober 2018 kuni 28. oktoober 2018;
 • jõuluvaheaeg 24. detsember 2018 kuni 6. jaanuar 2019;
 • talvevaheaeg 25. veebruar 2019 kuni 3. märts 2019;
 • kevadvaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019 kuni 28. aprill 2019;
 • suvevaheaeg (v.a 9. ja 12. klassid) 12. juuni 2019 kuni 31. august 2019.
   
  PÕHIKOOL

Põhikoolis on 2018/2019. õppeaasta trimestrite ajad järgmised:

 • I trimester 3. september 2018 kuni 23. november 2018 (55 koolipäeva);
 • II trimester 26. november 2018 kuni 8. märts 2019 (60 koolipäeva);
 • III trimester 11. märts 2019 kuni 11. juuni 2019 (60 koolipäeva).

 

1. klassides ja I kooliastme väikeklassides on sõnaline hindamine ja kokkuvõtvad sõnalised hinnangud koostatakse kaks korda õppeaastas. Ülejäänud põhikooli klassides toimib numbriline hindamine ja kokkuvõttev numbriline hinne toimub iga trimestri lõpus. Kui individuaalse õppekava alusel õppivat õpilast hinnatakse sõnaliste hinnangutega, siis kokkuvõttev hinnang antakse iga trimestri lõpus.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • eesti keel – 3. juuni 2019
 • matemaatika – 10. juuni 2019
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena - 13. juuni 2019


  GÜMNAASIUM

Gümnaasiumis toimub õpe kolmes trimestris kursuste süsteemis, õppetunnid algavad hommikuti kell 8.30. Õppetunni pikkus on 75 minutit, ühes kursuses on 21 õppetundi. Ühes koolipäevas on maksimaalselt viis õppetundi. Kokkuvõttev hindamine toimub kursusepõhiselt.

2018/2019. õppeaasta gümnaasiumiastme trimestrite, arvestuste ja valikkursuste ajad on järgmised:

            I trimester 3. september 2018 kuni 23. november 2018 (55 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 3. september 2018 kuni 19. november 2018 (45 koolipäeva);
   • arvestused 12. november 2018 kuni 16. november 2018 (5 koolipäeva);
   • valikained 19. november 2018 kuni 23. november 2018 (5 koolipäeva);

            II trimester 26. november 2018 kuni 8. märts 2019 (60 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 26. november 2018 – 15. veebruar 2019 (50 koolipäeva);
   • arvestused 18. veebruar 2019 kuni 22. veebruar 2019 (5 koolipäeva);
   • valikained 4. märts 2019 kuni 8. märts 2019 (5 koolipäeva);

III trimester 11. märts 2019 kuni 11. juuni 2019 (60 koolipäeva) sh:

   • õppetöö 11. märts 2019 kuni 24. mai 2019 (48 koolipäeva);
   • arvestused 27. mai 2019 kuni 31. mai 2019 (5 koolipäeva);
   • valikained 3. juuni 2019 kuni 7. juuni 2019 (5 koolipäeva);
   • projektipäevad 10. juuni 2019 kuni 11. juuni 2019 (2 koolipäeva).

Riigieksamite toimumise ajad:

 • eesti keel – 22. aprill 2019 
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 6. mai 2019
 • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–10. mai; 13. mai 2019
 • matemaatika – 24. mai 2019