Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE TUTVUSTUS

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klassi katsetele registreerimine on avatud kooli veebilehel 25. märts 2021 – 5. aprill 2021 kell 23.59.

Kui registreerumine on õnnestunud, saadab infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas kandideerija isiklik kood ja info e-testide toimumise kohta.

E -sisseastumiskatsed toimuvad 16. aprillil 2021 eksamite infosüsteemis EIS.

10.00 -11.00 matemaatika

11.15-12.15 eesti keel

Lisaks e- testidele võetakse arvesse klassitunnistusel A- ja B-võõrkeele trimestri hindeid.

Täpsem info e-sisseastumistesti kohta: Gümnaasiumi e-sisseastumistest koolidele 2021 - Testid ja hindamine - Haridus- ja Noorteamet (projektid.edu.ee)

 

Harjutustest

Kõik õpilased, kes registreeritakse sisseastumistestile, saavad võimaluse koos verifitseerimisega kasutada harjutustesti.

Harjutustestis on sarnaselt sisseastumistestile kolm osa ja selle sooritamiseks on vaja end arvuti kaamera ja ID-kaardi või passiga verifitseerida.

Harjutustest sisaldab samu ülesandetüüpe, mis on ka sisseastumistestis. Harjutustesti saab lahendada 7.-14. aprillini EISis https://eis.ekk.edu.ee/eis/sooritamised.

Harjutustesti saab lahendada läbi üks kord.

 

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed piirangute ajal

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid

 

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 

Infokoosolek sügisel koolitulevate laste lastevanematele: 6. mai 2021. a kell 18.00 kooli aulas ja/või veebis (teave kooli kodulehel maikuu alguses).

1. klassidesse vastuvõtt - Rae Sõnumites avaldatud info

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele