Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klassidesse vastu võetud õpilased 2020/2021. õppeaastaks

Õpikuid algavaks õppeaastaks palume tulla laenutama õpikukogusse 26. augustil. Kohtumine uute klassijuhatajatega toimub augustikuu viimasel nädalal.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee 

Loe täpsemalt ja pikemalt sisseastumistingimuste kohta Jüri Gümnaasiumi vastuvõtmise korrast.

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".

Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid

 

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord


Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele