Vabariigi aastapäeva teateujumise võistlus

Võistlus sai alguse 2008. aastal JG Vilistlaskogu eestvedamisel ning võistluse eesmärgiks on ühtse vaimu tekitamine Jüri Gümnaasiumi praeguste ja endiste õpilaste vahel. 

Sisu.

Teateujumise kummagi meeskonna liikmete arvuks on kooli vanuse jagu võistlejaid, iga vahetus ujub 50 meetrit. Kooli meeskonnas osalevad nii õpilased kui ka õpetajad, kooli vilistlaste hulgas võivad ujuda ka vilistlastest kooli praegused töötajad. Võistlusele järgneb pidulik koosviibimine ja parimate äramärkimine.

Meeskond ja ülesanded.

Võistluse üldkorralduse eest vastutab Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu, Jüri Gümnaasiumi võistkonna paneb kokku spordijuht.

Distants:  50m

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.

kj