"Tõmba, Jüri!"

kj

„Tõmba, Jüri!“

Võistluse eesmärgiks on õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine, tutvustamine uue spordialaga andes võimaluse ka neile õpilastele, kes seni veel ei ole oma lemmikala leidnud, avastada sõudmine.

Sisu.

Võistlus toimub  6 vanusegrupis, 4 ja 5.; 6.-7.; 8.-9. ja gümnaasiumi õpilased . Võistlused toimuvad teatevõistluse põhimõttel, igas võistkonnas on 3 tütarlast ja 3 poissi. 4.-7. klasside õpilased läbivad 300m kokku 1800m ja 8.-9. ja gümnaasiumi õpilased läbivad 500m kokku 3000m.

Meeskond ja ülesanded.

Võistluse korraldaja on spordijuht koos kehalise kasvatuse õpetajatega.

Juhend:

Aeg: võistlused toimuvad jaanuaris

Koht: Jüri Spordikeskuse võimlas

Eesmärk: populariseerida õpilaste seas sõudeergomeetril sõudmist.

Autasustamine:

Autasustatakse kolme paremat medali, diplomi ja meenega

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.