Tänukiri

 1. Jüri Gümnaasiumi tänukiri on autasu, mida antakse tunnustuseks:
  Jüri Gümnaasiumi töötajatele:

  • pikaajalise ja kohusetundliku töö eest Jüri Gümnaasiumis;

  • tähtsate ja suuremahuliste tööülesannete eduka täitmise või suurürituste eduka ettevalmistamise ja läbiviimise eest;

        teistele isikutele:

  • pikaajalise kaasabi eest Jüri Gümnaasiumile või osalemise eest Jüri Gümnaasiumi tegevuses;

  • olulise erakorralise kaasabi eest Jüri Gümnaasiumile tema ülesannete täitmisel või Jüri Gümnaasiumi ürituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel;

  • lastevanematele tulemusliku koostöö eest kooliga.

    2. Ettepanekuid Jüri Gümnaasiumi tänukirja andmise kohta võivad teha Jüri Gümnaasiumi töötajad ja Jüri Gümnaasiumi huvigruppide esindajad.  

    3. Otsuse Jüri Gümnaasiumi tänukirja andmise kohta teeb Jüri Gümnaasiumi direktor koostöös juhtkonnaga.

    5. Jüri Gümnaasiumi tänukiri antakse kätte juubelitähtpäeva või mõne muu olulise sündmusega seotud pidulikul üritusel.

pilt