Rae valla siseliinid alates 26.10.2020

Koolivaheajal, 19.10 – 25.10 on Rae valla siseliinide teenus peatatud.

Alates 26.10.2020 jõustvad järgmised muudatused valla siseliinidel

  • Liinil R5 algab teenuse osutamine algab peatusest Eest- Soosalu kell 07:30
  • Liinil R2, R11 ja R13 on eemaldatud peatuse Karba, mille läbi toetatakse Jüri Gümnaasiumi kui Tervist Edendava Kooli põhimõtteid.
  • Sõiduplaanides on viidud peatuste nimed vastavusse looduses tähistatud peatuste nimedega.

 Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Rae valla bussiliinidel nr 2-8/20019