Õpilaskonverentsid

k

•    I-V klassid
•    Eesmärgiks on loovuse, kavandamise, süsteemse mõtlemise arendamine.
•    Suunaks on erinevate oskuste arendamine: koostöö, esinemine, suhtlemine, eesmärkide püstitamine
•    Oluline õppetegevuse väljund kõigi kooliastmete õpilastele.
•    Osalevad kõik õpilased.
•    Hõlmab kõiki Jüri Gümnaasiumi õppekavades loetletud õppeaineid.
•    Esinemisõiguse konverentsil saavad parimate tööde autorid.
•    Toimub üks kord õppeaastas.
•    Konverentsi aluseks on õpilaste tööd:
•    kodulooline töö (s.h üleriigiline teema Johannes Käisi Seltsilt), õppesuunast tulenev töö, õppeainete õpitulemustest lähtuv töö.
•    Õppedirektor vastutab konverentside ettevalmistamise, läbiviimise ja tagasiside eest.

kj