Lastevanemate üldkoosolek

 

 

  • Väljavõte Põhikooli ja gümnaasiumi seadusest § 56. Vanemate koosoleku kokkukutsumine: kooli ja vanemate koostöö koordineerimiseks kutsub direktor kokku statsionaarses õppes õppivate õpilaste vanemate koosoleku arvestusega, et kõigile vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul. Statsionaarse õppe puhul on direktor vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel kohustatud kutsuma kokku selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  • Traditsiooniline lastevanemate üldkoosolek toimub I õppeveerandil septembrikuus. Sõna võtavad valdkondade juhid, tehakse kokkuvõte eelmisest ja uuest õppeaastast ning uutest dokumentidest. Üldiselt käsitletavad teemad: väärtuste arendamine, õppekavade tutvustus, õppesuunad, uued toimingud õppeaasta jooksul, huvitegevus, sport, kooliüritused ning muud jooksvad teemad. Samuti võtab üldjuhul sõna hoolekogu esimees.

  • IV õppeveerandil maikuus toimub kevadkontsert. Samuti tehakse kokkuvõtteid kahest konkursist: "Aasta õpetaja valimine Jüri Gümnaasiumis" ja "Lemmikõpetaja valimine".