Kutsume esitama kandidaate konkursile JÜRI GÜMNAASIUM TÄNAB JA TUNNUSTAB

Austatud õpilased, lastevanemad, vilistlased, koostööpartnerid, asutused ja organisatsioonid!

 

Ootame Teid hiljemalt 1. aprillil 2019 esitama kandidaate konkursile „Jüri Gümnaasium tänab ja tunnustab 2019“ järgmistes kategooriates:

 • Aasta õpetaja
  • Aasta klassiõpetaja
  • Aasta põhikooliõpetaja
  • Aasta gümnaasiumiõpetaja
 • Aasta klassijuhataja
 • Aasta suunaja
 • Aasta juht
 • Aasta koolitöötaja
 • Aasta uus tegija
 • Aasta hariduse sõber
 • Jüri Gümnaasiumi aasta tegu

 

Konkursi eesmärk on tunnustada, väärtustada ja tutvustada üldsusele Jüri Gümnaasiumit ning meie õpetajaid, ringijuhte ja teisi haridustöötajaid ning koolitöötajaid (sekretariaat, administraatorid, söökla, koristajad, IKT jne),  kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud meie kooli, Rae valla või kogu riigi elu.

 

Konkursi juhend ja vormid on manustena lisatud.

 

Teie poolt esitatud ettepanekud vaadatakse läbi komisjoni poolt, kuhu kuuluvad juhtkonna esindaja, ametiühingu ja töötajate usaldusisikud, valdkondade esindajad, hoolekogu esindaja ning vilistlaskogu esindaja.

 

Võitjaid tunnustatakse kooli kevadkontserdil 15. mail 2019 kell 18 Jüri Spordihoone pallihallis.

 

Konkursi juhend

Lisa 1 Aasta õpetaja vorm

Lisa 2 Aasta klassijuhataja vorm

Lisa 3 Aasta suunaja vorm

Lisa 4 Aasta juht vorm

Lisa 5 Aasta koolitöötaja vorm

Lisa 6 Aasta hariduse sõber vorm

Lisa 7 Jüri Gümnaasiumi aasta tegu vorm