Koostöövormid

Võrgustiku loomine

Võrgustikutöö on töö õpilast ümbritsevate võrgustikega ning nende aktiviseerimisega õpilase toetamiseks. Läbi võrgustikutöö saab kindlaks määrata õpilase ümber olevaid inimressursse, tema elu kohalt tähtsaid inimesi. Vajadusel laiendatakse võrgustikku ning kaasatakse ka spetsialiste väljastpoolt kooli. Koostöö peab olema orienteeritud tulemustele ja neid tulemusi peab olema võimalik näidata ja hinnata. Tulemuslikuks võrgustikutööks on vajalik, et kõikidel osapooltel on ühesugune määratlus õpilase suhtes, kelle ümber võrgustik moodustatakse. Oluline on ühine arusaam eesmärgist, võimalikud tegevusviisid, vastutajad ning tulemuste hindamine.

Koolisisene koostöö

Koostööks kasutatakse mitmeid erinevaid vorme:
 • õpilane ja klassijuhataja
 • õpilane ja aineõpetaja
 • õpilane ja õpetajad
 • õpilane, õpetaja(d) ja tugikeskus
 • õpilane, õpetaja(d) ja juhtkond
 • õpilasesindus ja õpetajad
 • õpetajad ja juhtkond
 • õpetajad ja tugikeskus
 • tugikeskus ja juhtkond
 • vilistlaskogu
 • hoolekogu
 • õppenõukogu

Kooli ja vanemate vaheline koostöö

Võimalusel kaasatakse koostöösse alati ka lapsevanem(ad). Õpilase lähivõrgustiku kaasamine annab õpilasele ja perele suurema kindluse, et tegevuse eesmärgiks on õpilase võimaluste parandamine. Oluline on spetsialistidel märgata ning hinnata õpilase enda lähi- ja sotsiaalvõrgustikku, kellega koostöös on võimalik leida parimaid lahendusi. Koostöövormid kooli ja kodu vahel:
 • arenguvestlused
 • nõustamised tugikeskuses
 • klassikoosolekud
 • tuginõukogud
 • mõttekojad
 • vestlusringid

Koostöö spetsialistide ja asutustega väljaspool kooli

 • Riiklik ja maakondlik nõustamiskomisjon
 • Rae valla alaealiste komisjon
 • Rae vallavalitsus, sh lastekaitsespetsialistid
 • Tallinna lastekaitsespetsialistid
 • Politsei
 • Tallinna Perekeskus
 • MTÜ Papaver
 • Tallinna Lastehaigla
 • Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik
 • Rae valla perearstid
 • Rae valla lasteaiad