Koolibussis reisija meelespea

 

 REISIJA MEELESPEA

 

Bussijuht on tänulik kui reisja:                                        

 

Bussipeatuses bussi oodates teeb bussi lähenedes ennast bussijuhile nähtavaks

    • Liigub bussile minekuks tee ääre poole või
    • Loob silmside juhiga või
    • Linnaruumis annab käega märku (rohkete ootajate hulgast võib jääda soovija muidu märkamata).

 

Bussist väljudes annab oma soovist märku piisavalt vara, et juht jõuaks kiirust vähendada ja ohutult pidurdada:

                  vajutades bussi käsipuude küljes olevat stopp nuppu või

  • ​​​​​​​       liigub bussi ukse juurde.

 

Selleks, et tagada graafikust kinni pidamine peatub buss ainult liiklusmärgiga märgistatud peatustes.

Istub vabale kohale ja kinnitab turvavöö. (LS § 30 lg 1). Kui bussis on seisjaid ei tohi sõiduki kiirus ületada 60 km/h.

 

Rula või tõukeratast bussi kaasa võttes puhastab alati oma sõiduvahendi ja asetab selle lihtsasse kotti (kilekott, riidest kott), et mitte määrida ega rikkuda bussi sisustust ja teisi reisijaid. (ÜTS § 72. lg 3) Kogu reisi vältel jälgib sõitja, et kott ei hakkaks bussi põrandal liikuma. (ÜTS § 721.lg 1).

Eelista liikumisvahenditega (rula; tõukeratas jms) liikuda teedel, mitte reisida bussis. Kui pead siiski bussi sisenema väldi tipptundi, siis ei ole võimalik bussi siseneda liikumisvahendiga.

 

Hoiab oma lemmiklooma kogu reisi vältel selleks kohaldatud puuris. Koerad peavad olema lühikese rihma otsas ja vajadusel suukorviga, et tagada reisijate turvalisus. Lemmikloom ja puur peavad olema puhtad. (ÜTS § 72. lg1)

 

Salongis veetav pagas on mõistliku suurusega, ei takista teiste reisijate liikumist, sisenemist ega väljumist. Pagas peab olema puhas, ei tohi kahjustada bussi sisemust ega teiste reisijate pagasit. (ÜTS § 72.)

 

Kannab pimedal ajal helkurit, nii on ta ka bussijuhile paremini märgatav. (LS §22 lg 8). Uuri ka https://www.mnt.ee/helkur/

 

Siseneb bussi alati esiuksest, ükshaaval ja ilma trügimata. Sellisel juhul saab bussijuht avada väljumiseks ka tagumise ukse, muretsemata, et sõitja registreerimata tagant siseneks.

Hoiab bussis puhtust ja korda. Siis on kõigil mugavam!

https://www.ytkpohja.ee/soitjale-abiks/

 

Ilusat reisi!