Klassi – ja tööruumi kasutamise hea tava

Klassi- ja tööruumi kasutamise hea tava

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse määrusest „Tervisekaitsenõuded koolidele" on nõuded klassiruumidele, mida peab tagama, järgmised:

 

§ 11. Nõuded ruumide sisustusele

(1) Õpilasel peab olema ohutu ja kasvule vastav koolipink või koolilaud ja iste – vajadusel saab pöörduda pinkide ja laudade reguleerimiseks haldusjuhi poole läbi Infoportaali ettepanekute keskkonna.  

(2) Koolipinkide ja -laudade asetus ning õpperuumi seadmete paigutus peab võimaldama õpilastel ja õpetajal vabalt liikuda, ohutult läbi viia õppekavakohast tegevust ning puhastada õpperuume.

(3) Õpilase õppetöökoha kaugus välisseinast ja akendest peab olema vähemalt 0,7 m.

(4) Õppetöökoha kaugus tahvlist võib olla 2 kuni 10 m.

§ 12. Nõuded siseõhule

(1) Kooliruumis tuleb tagada õpilaste tervisele ohutu sisekliima.

(2) Õpperuumis peab olema piisav õhuvahetus.

(3) Ruume, kus puudub ventilatsioon, tuleb regulaarselt tuulutada.

§ 13. Nõuded valgustusele

(1) Õpperuumides, aulas ja auditooriumides peab olema loomulik valgustus ning kõikides ruumides tehisvalgustus.

(2) Loomulik ja tehisvalgustus peavad tagama piisava ühtlase ja varjudeta hajutatud valgustatuse igal õppetöökohal õpperuumis, võimaluse korral tuleb eelistada vasakpoolset loomuliku valguse suunda õppekohale.

 

Vastavalt „Jüri Gümnaasiumi töökorralduse reeglitele" oleme kokku leppinud järgmises:

 • Kõik töötajad on kohustatud tagama kooli varade, õppevahendite, materjalide ja töötajate ning õpilaste isiklike esemete säilimise koolisiseselt.
 • Pärast viimast tundi tagab õpetaja ruumist lahkumisel selle korrasoleku: toolid laudadel, tahvel puhas, veekraanid kinni, aknad suletud, tuled kustutatud ning ruum lukus. 

Et hoida klassi- ja tööruumides puhtust, inventari säilimist, turvalist keskkonda ning kultuurset väljanägemist, tuleb igal töötajal pidada silmas järgmist:

 • Õpetaja klassiruum ja selle korrashoid peab olema eeskujuks õpilastele;
 • Õpilasi ei jäeta klassiruumi järelevalveta;
 • Kui õpilased viibivad klassiruumis, siis avatakse aknaid vaid tuulutusrežiimis;
 • Et ruumide koristamine oleks võimalik, on kappide pealsed ja tagused, aknalauad ning kätekuivatus paberi hoidiku pealsed vabad/tühjad. Klassi- ega tööruumi ei kasutata laoruumina, st ruumis ei hoita üleliigseid ega vananenud mööblit, esemeid, vahendeid jms;
 • Õpilaste kooli- ja käekotid on laudade küljes olevates nagides või riputatud tooli seljatoele;
 • Õpilaste ja õpetajate välisriided ja jalanõud ei ole klassi- või tööruumis;
 • Õpetaja töölaud on tööpäeva lõpuks korrastatud;
 • Kui riiulites kasutatakse õpilaste esemete hoidmiseks korve, siis üldjuhul on need ühesuguse suurusega ning korras;
 • Tahvlilapp on riputatud selleks ettenähtud konksu otsa;
 • Uste ja akende klaasidele kleebitakse vaid selliseid kaunistusi, mida on sealt kerge vajadusel eemaldada;
 • Tööde kinnitamiseks seintele kasutatakse tahvlinätsu, mitte kahepoolset teipi, tööde  ärakorjamisel võetakse seinalt ära ka kinnitused;
 • Kui klassi- või tööruumis on vaja teha parandus-, remondi- vms töid, siis sellest antakse haldusjuhile teada läbi Infoportaali ettepanekute keskkonna;
 • Kui igapäevaseks klassiruumi korrashoiuks vajalikud vahendid vajavad väljavahetamist, siis sellest antakse teada majandusjuhatajale läbi Infoportaali ettepanekute keskkonna;
 • Suvevaheajaks tuleb korrastada ja puhastada ka õpetajate vaheruumid (sh riiulid ja kapid) ning koridorides asuvad stendid;
 • Töötaja lahkumisel tuleb kasutusel olnud ruumid enne üleandmist korrastada ja tekkinud praht ära viia.