Jüripäeva teatejooksud

kj

Jüripäeva teatejooksud

Eesmärk on traditsioonide säilitamine ja spordi propageerimine.

Sisu: Teatejooksud toimuvad alati viimase nädala neljapäeval enne 4 vaheaega. Osalevad 1.-12. klasside võistkonnad, igas võistkonnas on  5 poissi ja 5 tüdrukut. Teatejooks toimub  Tammiku pargis, iga vahetus on ligi 100-200 meetrit. Joostakse tundide ajal.

Meeskond ja ülesanded.

Võistluse üldkorralduse eest vastutab Jüri Gümnaasiumi spordijuht. Kaasatud kehalise kasvatuse õpetajad ja vabatahtlikud kohtunikud.

Juhend.

Võistkonna suurus:

1.-12. klassides on võistkonna suuruseks 10 jooksjat (5 poissi + 5 tüdrukut)

NB! Poissi võib asendada tüdrukuga.

Võistlusmäärused:

Võistlejad peavad läbima märgitud raja. Teatepulga kaotamisel võistkond diskvalifitseeritakse.

Arvestust peetakse järgmistes klassides: 1. klassid; 2. klassid; 3. klassid; 4.klassd;5. klassid; 6.-7.. klassid, 8.-9. klassid ja 10.-12. klassid.

 

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.