Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu tegevuskava

Tervisenõukogu tegevuskava 2020/2021

Tegevus

Sihtgrupp

Ajavahemik

Teostaja

Tervisenõukogu uute liikmete määramine ja kinnitamine

TN tööst huvitatud

September-oktoober

Tervisenõukogu

Vaimse tervise kuu

Kogu koolipere

Oktoober

Tervisenõukogu

Salatikonkurss

1.-12. klassid, koolitöötajad, lastevanemad

19.november

Tervisenõukogu

LKK liikumisvahetunnid

1.-12. klassid, õpetajad

Terve õppeaasta

Tervisenõukogu, LKK

Tervisestendi kujundamine ja info vahetamine

Kogu koolipere

Terve õppeaasta

Tervisenõukogu määratud liikmed

Südamenädal

Kogu koolipere

Aprill 2021

Tervisenõukogu

Ohutuspäev

9. klassid

Mai 2021

Tervisenõukogu

Kõndimispäev

Kogu koolipere Mai 2021 Tervisenõukogu

Loengud riskikäitumisest ja küberkiusamisest

7.-9. klassid

Terve õppeaasta

Loenguid viivad läbi kutsutud eksperdid