Jüri Gümnaasiumi peamised saavutused ja tänukirjad

2005    Koolitussõbralikum organisatsioon Harjumaal: tunnustamise eemärgiks on väärtustada elukestvat õppimist

2005    Eesti Posti tänukiri aktiivse osalemise eest 34.rahvusvahelisel noorte kirjakirjutamise konkursil

2006    Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursi Keeletegu laureaat Kroon eesti keelele 

2006    Miksikese tänukiri aktiivse osavõtu eest Harjumaa Pranglimise peastarvutamisest

2006    Põhja-Eesti Päästekeskuse tänukiri osalemise eest päästeala loominguvõistlusel

2007    Nimetuse Tervist Edendav Kool pälvimine. Konkursi eesmärgiks on luua kõigis Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused tervistedendavate koolide ideoloogia rakendamiseks

2007    Swedbank projekti Tähed särama laureaat

2007    UNICEF tunnustus osalemise eest heategevuslikus kooliprojektis Väike heategu

2008    Konkursi Eesti Parim Koolisöökla võitja. Võistluse eesmärgiks on kajastada koolitoitu positiivselt ning tunnustada selle parimaid valmistajaid 

2008    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis III koht

2009    Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursi Väärt tegu tunnuskiri. Konkursi eesmärgiks on väärtustada ja tunnustada koolide ja koolieelsete lasteasutuste innovaatilisi ettevõtmisi ning levitada erinevate positiivsete algatuste ja projektide väärt kogemusi. Tunnuskiri omistati kooli ja vilistlakogu ühisprojekti Keskkonnafoorum eest

2009    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis II koht

2010    Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna konkurss 2010. Jüri Gümnaasiumit tunnustati nimetusega Hästi juhitud organisatsioon. Konkursi eesmärk on suunata ettevõtete tähelepanu juhtimiskvaliteedi arendamisele ja tunnustada riigi poolt edukaid organisatsioone. Konkursi kaugemaks eesmärgiks on Eesti ettevõtete ja ühiskonna konkurentsivõime strateegiline edendamine Euroopa Liidus läbilöömiseks

2011    UNESCO Ühendkool

2011    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis III koht

2012    Valitud Tartu Ülikooli Eetikakeskuse väärtusarenduse praktikakooliks

2012    Tunnustuskiri Eesti Terviseedenduse Ühingu Harjumaa traumaennetusprojektis Turvaline kool 

2012    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis III koht

2013    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis I koht

2014    Valiti Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekava arenduse keskuse poolt õpikogukonnaks

2014    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis I koht 

2015    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordi II koht

2015    Tartu Ülikooli Eetikakeskuse Hea kool konkursil "Hea kooli rajaleidja" tiitel, tunnustus õppekavaväliste tegevuste tähtsustamise ja rohkete ning mitmekülgsete huviringide eest. Eraldi tunnustus positiivse ja emotsionaalse tunnuslause "Täna parem kui eile" eest. 

2016    Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordi II koht

2016    YFU Eesti MTÜ tänukiri Jüri Gümnaasiumile meeldiva koostöö eest Saksamaalt ja Jaapanist pärit õpilaste võõrustamisel 2015/2016 

2016    Algatuse “Alustavat õpetajat toetav kool” tunnuskiri 

2016   Harjumaa Aasta Koolitussõbralikem Kool 

2017 Tunnustuskiri harjumaalaste tervise parendamise ja väärtustamise eest

2017 Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis II koht

2018 Harjumaa koolidevaheline kompleksarvestus spordis I koht

2019 Harjumaa Aasta haridustegu "Õpikogukonnad kui nüüdisaegse õpikeskkonna kujundajad"