Vastuvõtt

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

Üldinfo õpilaste gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks

2022/2023. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga:

•          reaalsuund

•          ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund

•          rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE TUTVUSTUS

Katsed 10. klassidesse astumiseks toimuvad 12. aprill 2022. Sisseastumiskatsed koosnevad kolmest testist: eesti keel, matemaatika ning võõrkeeled. Registreerimine katsetele toimub kooli veebilehel ja on avatud 11. märts kuni 11. aprill 2022 kell 9.00.

Kui registreerumine on õnnestunud, saadab infosüsteem kandideerija meilile teatise, milles on kirjas kandideerija isiklik kood ja info testide toimumise kohta.

Sisseastumiskatsete tulemuste põhjal koostatakse sooritajate pingerida, mis avalikustatakse koodidega hiljemalt 1. mai 2022 kooli veebilehel.

Pingerea alusel saavad kooli sisseastumise taotluse esitada pingerea esimesed 96 õpilast kuni 15. mai 2022.

Kui pingerea 96 esimese õpilase hulgas on loobujaid, pakutakse kohta pingereas järgmistele õpilastele kuni 14. juuni 2022. Koolil on õigus välja kuulutada järelkatsed vabade kohtade olemasolul pärast  õppeperioodi lõppu. Järelkatsete toimumise kuupäev avalikustatakse kooli kodulehel  hiljemalt 15. juunil. Järelkatsetel saab osaleda ühe korra. 

Taotlusi saab esitada lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee.  Taotluse vorm õpilase gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks on leitav http://www.jyri.edu.ee/taotlused.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole  gymnaasium@jyri.edu.ee.

Vestlused tulevaste klassijuhatajatega toimuvad augusti II pooles, millele registreerimine avatakse kooli kodulehel 1. august 2022.

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Vastuvõtt põhikooli klassidesse

Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord: https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

 

Vastuvõtt 1. klassidesse

Infokoosolek sügisel koolitulevate laste lastevanematele:

5. mai 2022 kell 16.00 kooli aulas.

Infokoosolekul räägime õppesuundadest, kandideerimisest spordi- ja muusikaklassi ning inglise keele klassi.

Tere tulemast!-pärastlõuna 1, klassidesse tulevate laste lastevanematele:

25. august 2022 kell 15.00 kooli aulas.

Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

 

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele