Spordipäev

Spordipäeva eesmärgiks õpilaste arengust ülevaate saamine, võistluskogemuse saamine.

Spordipäevad toimuvad kolmel päeval,  1; 2.-3. ja 4.-5. klassidele. Võisteldakse nendel kergejõustiku aladel, mis on olnud erinevate vanuserühmade fookuses kergejõustikuveerandi tundide ajal.

6.-7.; 8.-9. ja gümnaasiumi õpilastele toimuvad kooli kergejõustiku meistrivõistlused.

Autasustamine.

Esimese, teise ja kolmanda kohale tulnud õpilasi autasustatakse vastava koha  kooli medali ja diplomiga.

Meeskond ja ülesanded.

Võistluse üldkorralduse eest vastutab spordijuht. Lisaks kehalise kasvatuse õpetajatele on spordipäevade läbiviimisesse kaasatud ka vabatahtlikud kohtunikud, kes tegutsevad kas kohtunikena või sekretariaadis.

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel.

kj