Sööklakultuur

ukj

Oma söögivahetunnil järgin järgmisi reegleid:

 • Enne tunni lõppu ja õpetaja luba ei lahku ma klassist
 • Sööklasse sisenedes jätan oma koti ettenähtud kohtadesse söökla ees või võtan
  sööklasse kaasa ja asetan selle oma valitud istekohale. Järjekorras kotiga ei seisa
 • Sööklasse ei sisene toitu tõstma välisriietes, vajadusel asetan need oma valitud istekohale
 • Sööklas ja k.a teistes siseruumides võtab noormees mütsi peast
 • Seisan rahulikult järjekorras, ei trügi ega karju
 • Tõstan sööki niipalju, kui ära söön. Tükikaupa (nt.puuvili) võtan omale ettenähtud kogustes
 • Pean kinni üldistest viisakusreeglitest, olen oma käitumisega teistele eeskujuks
 • Kui midagi läheb maha või katki, siis palun sööklast vahendeid selle koristamiseks või abi sööklatöötajatelt
 • Kuulan alati sööklatöötajate ning kõigi sööklas viibivate täiskasvanute korraldusi
 • Kõik toidu söön ära sööklas - toiduga söögisaalist ei välju
 • Panen tooli enda järel tagasi laua alla
 • Peale söömist viin ära kandiku koos nõudega ja asetan need ettenähtud kohtadele

Väljaspool oma söögivahetundi järgin järgmisi reegleid:

 

 • Eelisjärjekord on alati õpilasel, kellel on ettenähtud söögivahetund
 • Annan teistele teed nii sööklasse sisenemisel kui väljumisel
 • Menüüd asuvad lugemiseks söökla infostendidel, mis asuvad söögisaalide peauste kõrval
 • Vee joomiseks sisenen söögisaali peauksest ning ei häiri oma tegevusega järjekorras seisvaid õpilasi
  Joon vee ära, asetan joogiklaasi nõuderestile ja väljun sööklast
 • Toitu, puuvilju, leiba/saia võtan ainult oma söögivahetunnil, kui ei ole söömisaeg teisiti korraldatud
 • Väljaspool oma söögivahetundi ilma kindla põhjuseta sööklasse tulla ei ole lubatud