2022/2023. õa III trimestri info

Üldinfo

17. mai - iseõppepäev (sel päeval gümnaasiumi riigieksam); teemaks liikumine (ülesanne kehalise kasvatuse õpetajalt)

16.-17. mai - klassiõpetuse valdkonna õpetajate koostööpäevad (16. mai tunnid toimuvad)

5.-9. juunil teemanädal "Suvele vastu"

Õppeaasta lõpetamine: 9. juuni

Suvevaheaeg: 10. juuni-31. august

Jalgratturi koolituse teooriaeksami järeleksam:  26. mail 8.15 ruumis A352

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja
29. mai

4.e klass

4.v klass

  Teemapäev "Teadus ja kosmos"

Pille Raudam

Regina Sulu

1. juuni

4. klassid

5. klassid

Staadion Spordipäev Üllar Kerde

2. juuni

9.00

2. klassid

Koduklassid Järgmise õa valikainete tutvustamine Anne Kloren

2. juuni

9.30

3. klassid Koduklassid Järgmise õa valikainete tutvustamine Anne Kloren

2. juuni

10.00

4. klassid Koduklassid Järgmise õa valikainete tutvustamine Anne Kloren
5. juuni

1. klassid

2. klassid

3. klassid

Staadion Spordipäev Üllar Kerde
5. juuni

4.a klass

4.b klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus" Anu Pikk

Eleri Viikmäe-Tomp

6. juuni 4.c klass

4.d klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus"

Kairi Keldo-Asi

Sigre Leht

7. juuni

4.e klass

4.v klass

  Teemapäev "Ellujäämisõpetus"

Pille Raudam

Regina Sulu

9. juuni

9.10

5. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

9.40

1. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

10.20

2. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

10.50

4. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

9. juuni

11.20

3. klassid Gümnaasiumi auditoorium Kogunemine: tänupäeva meened ja kiituskirjad Anne Kloren

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

30.mai 

11.45-13.45

3.c klass

3.v klass

Assaku päästekomando Anda lastele põhjalikud ja eakohased teadmised kodusest tuleohutusest

Mari Freimann

Janet Kask

30.mai 

9.00-13.00

1.a klass

1.b klass

Tallinna Loomaaed Uued teadmised loomadest ja nende eluviisist  ning kasvatada õpilaste ühtsustunnet,  oskust käituda  suures rühmas, kuulata ja jälgida tähelepanelikult juhendajat

Terje Papp

Mirje Hagur

31.mai 

8.45-16.30 

5.d klass Palamuse muuseum

Klassi lõpureis "Kevade" radadel. Tutvuda "Kevade" tegevuskohaga ja kogeda selleaegset koolielu.

 

Triin Kütt

31.mai

8.10-13.00

1.a klass

1.b klass

Keila-Joa park KIK-programm.
Keila-Joa pargi elustiku ja taimestikuga tutvumine. Matka kokkulepetest kinnipidamine

Terje Papp

Mirje Hagur

31.mai 

10.00-14.00

1.c klass Keila-Joa park KIK-programm.
Õpilased tunnevad jõgede ja jugade kohta käivaid termineid, teavad Keila Joa lähistel elavate lindude, loomade ja taimede eripärasid, tunnevad ülevaatlikult Keila-Joa Lossi ja pargi ajalugu, teavad, kuidas inimesed on läbi ajaloo voolavat vett enda teenistusse rakendanud
Heidy Siirak

31.mai 

10.00-14.00

1.d klass Keila-Joa park KIK-programm.
Keila-Joa pargi elustiku ja taimestikuga tutvumine. 
Kai Nurmsalu 

1.juuni 

8.30-15.30

2.c klass Haapsalu Kinnistada teadmisi kirjanik ja illustraator Ilon Wiklandi ja Astrid Lindgreni aegumatu loomingu kohta Kristin Uuemäe

1.juuni 

9.00-14.30 

3.b klass Jüri - Limu küla - Lagedi - Karla küla

Rattaretk "Tunne kodukohta ja tea, kus elavad sinu klassikaaslased"
Jalgrattaga liiklemine kodukohas, orienteerumine kodukohas, tänavate ja külade tundmine, koostöö jalgratastega rühmas liikumises

Rita Jõemets

1.juuni 

8.10-13.00

1.e klass

1.g klass

1.v klass

Keila-Joa  KIK-väljasõit. Keila-Joa pargi elustiku ja taimestikuga tutvumine

Monika Piil

Siiri Joamets

Sandra Ausmees

1.juuni 

9.00-14.00

1.b klass Rae koolimaja Omavaheline suhtlemine väljaspool klassiruumi, , kaaslastega arvestamine, käitumine ühistranspordis Mirje Hagur

1. juuni 

10.45-13.40

3.d klass Assaku Päästekomando Tutvuda koduse tuleohutuse reeglitega, tulekahjusituatsioonis käitumise reeglitega ja päästjate töövahenditega Ilona Tern 

2. juuni 

9.20-12.00

3.b klass  Assaku Päästekomando Rattaretk "Päästjatele külla"
Tuleohutus ning päästjate töö
Rita Jõemets

5.juuni 

10.00-14.30

4.a klass

4.b klass

Muraste Looduskool KIK-projekt. Teempäev "Ellujäämisõpetus"

Anu Pikk

Eleri Viikmäe-Tomp

6.juuni 

8.30-13.00

1.b klass Lastekirjanduse keskus Esmakordne tutvus majaga, teada saada, mis on muinasjutt ja ühe  tuntud muinasjutu lavastamine Mirje Hagur 

6. juuni 

9.30-12.30

1.d klass

1.g klass

Jüri alevik Tunne oma kodukanti. Tunda oma kodu ja kooli ümbrust ja selle ajalugu

Kai Nurmsalu 

Siiri Joamets

6.juuni 

10.30-15.30 

2.d klass

2.e klass

Kilplaste küla Järvamaal Omavaheline suhtlemine väljaspool klassiruumi, kaaslastega arvestamine, tutvumine E. Raua raamatutegelastega

Marge Kalapüüdja

Kristi Toomra

6.juuni 

9.15-14.00 

1.c klass Rocca Vabaõhumuuseum Lõpureis klassiga. Uurime muuseumitunnis, miks tehti jaanipäeval jaanituld, milliseid mänge jaanipäeval mängiti ja milliste taimede erilisse väkke sel ajal usuti

Heidy Siirak

Triin Tammistu

6.juuni 

8.00-14.30

5.v klass 

5e1 

Tallinna Loomaaed Omavaheline suhtlemine väljaspool klassiruumi. Tutvuda loomaaias elavate loomadega

Marian Leppik

Veronica Kaupmees

7.juuni 

9.30-16.30

5.v klass Proto avastustehas, Ingame põgenemistuba Lõpureis klassiga. Ühine ajaveetmine ja koosolemine klassiga

Marian Leppik

Veronica Kaupmees

7-8.juuni

7.00-15.00

5.a klass

5.b klass

5.c klass

5.e klass

Roosta puhkeküla

Klassiõpetuse teemapäevad " Suvele vastu.
Pakkuda õpilastele põnevateks ühistegevusteks laagri vormis erinevaid  töötubasid, mis seotud liikumisega  looduses ja enda proovile panekuga erinevates olukordades . Olla ja tegutseda koos sõpradega vabas vormis.

Linda Pihu

Biby Lilander

Aili Leukmann-Tamm

Kristiina Kasuk

8.juuni 

8.30-15.00

3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 2.v, 3.v klassid  Rakvere linnus

Tutvumine Rakvere linnuse vaatamisväärsustega ja inimeste elu-oluga vanal ajal läbi mänguliste ja käeliste tegevuste, klassidevahelise sõprustunde tugevdamine

 

Merje Meriloo

Ilona Tern 

Janet Kask

Triin Tammistu 

8.juuni 

9.00-13.00

1.e klass

1.v klass

Pakar AS piimafarm, Pajupea Tutvuda lehmade ja vasikatega. Loodusõpetuses koduloomade kohta õpitu kinnistamine. Kes annab piima ja kuidas see poodi jõuab

Monika Piil

Sandra Ausmees

8.juuni 

10.45-13.45

2.a klass

2.b klass

KUMU, Tallinn Kunstiline seiklus mööda Eestit

Riina Remmel

Külli Liiv 

7-9.juuni  3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e klassid  Stockholm 3.klasside kultuuriaasta lõpetamise reis. Tutvumine A.Lindgreni kodumaaga, teadmiste kinnistamine A.Lingreni tegelaste osas

Rita Jõemets

Mari Freimann

Krista Koppel