Ideaalne õpilane

Ideaalse õpilase puhul on kõige olulisemad kolm omadust: elurõõm, kohusetundlikkus ja avatus. Ideaalseks õpilaseks ei sünnita vaid kasvatakse ja kasvatatakse, selleks on oluline koostöö kooli ja kodu vahel – ühtsed nõudmised ja nõudlikkus.

Ideaalse õpilase oskused ja tegevused

Ideaalse õpilase omadused

 • Oskab õppida

 • Oskab luua seoseid (mõelda, otsida ja leida)

 • Oskab valida eeskujusid

 • Huvitatud õpitulemustest

 • Tunnetab, et mõjutab enda tegevusega koolielu ja kooli mainet

 • Julgus avaldada arvamust ja proovida uusi asju

 • Lahendab probleeme otse, ei kauple

 • Avatud teiste arvamusele ja positiivsele

 • Peab sõna

 • Jääb õpilase rolli (taktitundeline ja piiritunnetusega)

 • Ennem mõtleb, siis ütleb

 • Tunnistab oma eksimusi ja teeb eksimustest järeldusi, õpib eksimustest

 • Hoiab ümbritsevat keskkonda

 • Uuriv, teadmushimuline ja uudishimulik

 • Analüüsiv

 • Ettevõtlik ja agar (initsiatiiviks)

 • Õppimistahtega.

 • Motiveeritud.

 • Usin

 • Vastutustundlik

 • Kohusetundlik.

 • Peab kinni tähtaegadest, kellaaegadest ja reeglitest

 • Tegemistes järjepidev, viib alustatu lõpuni

 • Iseseisev ja vajadusel oskab ja küsib abi

 • Põhimõtetega (mis arvestavad üldtunnustatud väärtuseid) ja argumenteeritud arvamusega

 • Loov

 • Rahuolev ja stressivaba

 • Korrektne suhtleja ning arendab oma suhtlemisoskust

 • Hea kaaslane (lohutab ja jagab asju)

 • Avatud ja sõbralik

 • Rahumeelne

 • Salliv

 • Hooliv

 • Distsiplineeritud

 • Tasakaalukas ja kaalutlev

 • Korrektse keelekasutusega

 • Usaldusväärne.

 • Peab sõna

 • Välimus, isiklik hügieen ja riietus on korrektne

 • Teab lisaks oma õigustele ka oma kohustusi ja oskab neid täita

 • Kannab kaasas vajalikke õppevahendeid