Ideaalne õpetaja

Ideaalne õpetaja on oma eriala meister. Ta on väärtusi loov ja kujundav ühiskonna ning kogukonna liige. Ideaalne õpetaja oskab parema töötulemuse saavutamiseks ära kasutada teda ümbritsevat keskkonda, abistavaid tugisüsteeme, enesetäiendamise- ja arendamise võimalusi, ametiga kaasaskäivat võimalust loovalt ja isikupäraselt tegutseda. Ideaalne õpetaja on hea suhtleja, tal on hea eneseväljendusoskus ja ta on näitlejameisterlik.

Ideaalse õpetaja oskused ja tegevused

Ideaalse õpetaja omadused

 • Motiveerib

 • Toetab

 • Julgustab

 • Jagab

 • Inspireerib

 • Kohtleb võrdselt

 • Hoolib

 • Lööb kaasa

 • Tunnustab

 • Analüüsib

 • Loob

 • Annab eeskuju

 • Õpib

 • Areneb

 • Vastutab

 • Planeerib

 • Eesmärgistab

 • Inimlik

 • Õiglane

 • Aus

 • Endast lugupidav

 • Avatud

 • Töökas

 • Järjepidev

 • Empaatiline

 • Hooliv

 • Pühendunud

 • Enesekriitiline

 • Kohusetundlik

 • Siiras

 • Uuendusmeelne

 • Lojaalne