Ideaalne nõustaja

Ideaalsele nõustajale on omased:

  • Konfidentsiaalsus

  • Erapooletus – objektiivsus, eelarvamuste vaba, taustainfo valdamine ja korrektne kasutamine

  • Nõustatavast lähtumine – vastastikune austus, enda arvamuse mitte peale surumine, olukorra hindamine ja vajadusel edasi suunamine

Ideaalse nõustaja oskused ja tegevused

Ideaalse nõustaja omadused

  • Empaatiavõime – sõbralik, osavõtlik, salliv, hooliv

  • Positiivne aura – usalduslik, tasakaalukas, rahulik, tagasihoidlik, hea kuulaja

  • Intelligentne – tark, enesekindel, õiglane, kiire taibuga, ennast kehtestav, taktitunne

  • Eriharidusest tulenevad oskused – pidev enesetäiendamine, analüüsioskus, uute teadmiste hankimine ja kasutamine, läbinägelikkus.

  • Haritusest tulenevad oskused – suur lugemus, laialdased teadmised, avar silmaring, kiire kohanemisvõime, eelnev töökogemus, elukogemused, enese kaitsmine – läbipõlemise vältimine.

  • Kuulamis- ja suhtlemisoskused – kiire kohanemisvõime, loov lähenemine info hankimisel, probleemi tuumani jõudmine, läbinägelikkus, kontroll protsessi üle.