Ideaalne majandustöötaja

Õpetajate kõrval täidab majandustöötajate üksus väga tähtsat ja toetavat rolli, tagades sujuva ja meeldiva õhkkonna, täis kõhu ning hooldatud ja korras inventari ja tehnika. Tööeetika: riietus korrektne, kannab nimesilti, parfüüm tagasihoidlik, peab kinni lubadustest, toetav, hügieen, kannab vormiriietust, lojaalne.

Ideaalse majandustöötaja oskused ja tegevused

Ideaalse majandustöötaja omadused

 • Hea ajaplaneerimise oskus

 • Oskus lahendada konflikte

 • Loogiline mõtlemine

 • Probleemide ennetamise võime

 • Kuulamisoskus

 • Kirjalik eneseväljendusoskus

 • On oma eriala spetsialist

 • On hea suhtleja

 • Taktitunde olemasolu

 • Jääb igas olukorras viisakaks

 • Kasutab korrektset kõne- ja kirjakeelt

 • On positiivne

 • Meeskonnatöö oskus

 • Hea pingetaluvus

 • Otsustusvõime

 • Eelarvamuste vaba

 • On konkreetne, täpne, samas range

 • Sõbralik, mõistev

 • Naeratav