I trimestri info 2020/2021 õppeaasta

ÜLDINFO

  • I trimestri lõpp 27. november 2020 

Infot viimati uuendatud 24.11.2020


ÜRITUSED JA VÄLJASÕIDUD

Aeg

Üritus

Kellele Koht Vastutaja
23.-27. november Matemaatikapäevad 6.-9. klassid   Matemaatikaõpetajad

24. november

kell 11:45-15:30

PÖFF filmifestival Lapse Õiguse programm, kinokülastus. Eesmärk: oskus igapäevaselt enda ümber salliv ja hooliv keskkond luua. 7.b Tallinn Valeria Ternovski, Kristel Roots
26. november Kodanikupäeva tähistamine 6.-12. klassid   Kristi Mänd, Sirle Reinholm, Vadim Rõuk
26. november kell 8.05 KEAT Suukooli loeng 6.d Õ216 Annika Jukk
27. november kell 8.05 KEAT Suukooli loeng 6.b Õ314 Luisa Pani
30. november 10.00

KIK väljasõit: Energia jälil. 

Eesmärk: Energia avastuskeskuse ekspositsioonil läbi viidav aktiivõppeprogramm käsitleb põhikooli energiateemasid ühtse tervikuna, lõimides kokku loodusõpetuses, füüsikas, keemias ja geograafias saadavaid teadmisi. Programmi eesmärgiks on õpilasteni viia arusaam, et elu aluseks Maal on Päikeselt pärinev energia, mis muundub ühest liigist teise, salvestub ja vabaneb ning mida me kõik kasutame.

7.d, 7.e Energia Avastuskeskus Martti Pent, Helen Valdma, Eva Viidemann

2. detsember 10.00

KIK väljasõit: Energia jälil 7.a, 7.b Energia Avastuskeskus Katrin Betlem, Valeria Ternovski
4. detsember 8.05 KEAT Suukooli loeng 6.c Õ315 Sirli Kants
4. detsember 10.00 KIK väljasõit: Energia jälil 8.a, 8.b Energia Avastuskeskus Maarika Avloi, Hairi Laurand
7. detsember 10.00 KIK väljasõit: Energia jälil 8.c, 8.d Energia Avastuskeskus Kristi Mänd, Kristo Remmelgas
9. detsember 10.00 KIK väljasõit: Energia jälil 7.c, 8.e Energia Avastuskeskus Tavo Kekki, Margit Rohusaar
26. jaanuar 2021 Eesti Draamateater "Eesti Matus". Eesmärk: kultuur. 9.b Draamateater Sirle Reinholm