HEV projekt

Meetme „Koolivõrgu korrastamine" tegevuse „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse" raames valmis Rae vallas projekt "Väikelahendused Rae valla koolide HEV õpilastele“.

Ka Jüri Gümnaasium on üks projektikoolidest ning tänu sellele on kohandusi koolis ning erinevaid õppe- ja mänguvahendeid soetatud ligi 100 000 euro eest.

Muudetud on osaliselt rekreatsioonialasid, et tagada ligipääs kõikidele õpilastele ning laiendada õppimiseks ja mängimiseks sobivaid alasid. Soetatud on nii väikeklassidesse kui rekreatsioonialadele erineva otstarbega mööblit, mis võimaldab paremini teha tööd nii rühmas, individuaalselt kui ka täiesti eraldatult. Lisaks on juurde soetatud palju erinevat õppematerjali, mida kasutatakse nii suurte klasside kui ka väikeklasside õppetöös ning erinevate õpiabirühmade töö rikastamiseks. Mitmed kooli rekreatsioonialad on saanud juurde vahendeid, et õpilaste koolipäev oleks aktiivsem ja kutsuks vahetundides ühiselt mängima.