2022/2023. õa II trimestri info

Üldinfo

I poolaasta kokkuvõtvad sõnalised hinnangud (1. klassid ja I kooliastme väikeklassid): 20. jaanuar

Klassiõpetuse põhine iseõppepäev: 8. märts

II trimestri kokkuvõtvad hinded (2.-5. klassid): 17. märts

Jaanuarist maikuuni toimuvad 3. klassidel jalgratturi koolituse teooriatunnid. Koolitust viivad läbi MTÜ Liikluskasvatuse Ühenduse koolitajad.

 

Üritused

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

27. jaanuar

16.00

Maletajate pered Auditoorium Malepere võistlus Tiina Raud
30. jaanuar 9.00 ja 9.55 1. klassid Aula Eesti kirjanduse kooslugemine TORE-ringi õpilaste poolt Laura Lillepuu ja Helen Valdma
6.-10. veebruar 5. klassid Koduklassid Teemanädal "Ajalugu on põnev" 5. klasside klassiõpetajad

8. veebruar

9.55-10.40

5. klassid Aula Ajalooviktoriin 5. klasside klassiõpetajad

9. veebruar

9.00-10.40

5. klassid Aula Ajalooteemalise filmi vaatamine 5. klasside klassiõpetajad
13.-17. veebruar 1.-12. klassid Koolimaja Sõbrapäevanädal Laura Lillepuu
22. veebruar kell 12:00 1.-2. klassid Jüri pallihall EV ball 1.-2. klassidele Linda Pihu, Helen Lagle, Triin Tibar

23. veebruar

kell 11:00

1.-6. klassid Jüri pallihall EV105 aktused Triin Tibar
6.-10. märts 3. klassid Koduklassid Teemanädal "Tüdrukute toredad tegemised" 3. klasside klassiõpetajad
9. märts

9.00-10.40

5. klassid Aula Õpilaskonverents

Kristiina Kasuk

Biby Lilander

13.-17. märts 1.-5. klassid  

Emakeelepäeva nädal

Raamatutegelaste päevad:

esmaspäev - 5. klassid

teisipäev - 4. klassid

kolmapäev - 3. klassid

neljapäev - 2. klassid

reede - 1. klassid

Klassiõpetajad

14. märts

11.10-11.55

3. klassid Aula Kohtumine kirjanikuga Markus Saksatamm Jüri Raamatukogu
16. märts

1.-5. klassid

(igast klassist esindus)

Auditoorium Matemaatikavõistlus "Känguru"  
22. märts 1. klassid   Õpilaskonverents Sandra Ausmees
23. märts 2. klassid   Õpilaskonverents

Janet Kask

Christine Elisabeth Rikma

23. märts 3. klassid   Õpilaskonverents Merje Meriloo
24. märts 4. klassid   Õpilaskonverents

Kairi Keldo-Asi

Sigre Leht

27. märts 1.-5. klassid   Etluskonkursid  

 

Väljasõidud

Aeg Kellele Koht Üritus Vastutaja

27.jaanuar

9.00-14.00

3.c, 3.e klass (3 õpilast)

Kurtna Kool inglise keele mänguline teemapäev “A-MAZ-ING English” Jelena Müller

27.jaanuar 

8.00-14.00

3.a klass

4.a klass

Kose Kultuurikeskus XIII noorte tantsupeo "Sillad" I eelproov. Tantsupeo protsessis osalemise vaheetapp, omandatud repertuaari ette tantsimine

Jane Kuusalu 

Anu Pikk

Krista Koppel

27.jaanuar

8.00-11.30

2.a klass

5.a klass

Kose Kultuurikeskus

XIII noorte tantsupeo "Sillad" I eelproov. Tantsupeo protsessis osalemise vaheetapp, omandatud repertuaari ette tantsimine

 

Linda Pihu 

Riina Remmel

Biby Lilander 

27.jaanuar 

8.15-13.00

1.e klass

1.v klass

Proto avastuskeskus

Arendada sotsiaalseid oskusi ja koostöövõimet ning siduda tegevusi igapäevaeluga. Arendada oma ideede väljendamis- ja küsimuste küsimisoskust.
Laiendada silmaringi ja arendada käelist osavust.

 

Monika Piil

Sandra Ausmees

27.jaanuar 

10.20-13.00

1.b klass Kumu Kunstimuuseum

Tutvume digitaalse kunstiga.See kunstisuund ülistab 21. saj alguse tehnoloogiat ja loob harmoonia inimese ja looduse vahel.
Muuseumitunnis rännatakse kunstiteoste  abil läbi mitmete Eestimaa paikade

 

Mirje Hagur

30.jaanuar 

11.15-14.00

3.e klass Rae Kultuurikeskus

Rakvere Teatri etendus "Sirli, Siim ja saladused"
Tutvumine A Kivirähu loominguga läbi teatrilavastuse.

 

Merje Meriloo

30.jaanuar 

11.15-12.30

2.d klass Rae Kultuurikeskus Teatrikülastus Marge Kalapüüdja

30.jaanuar 

11.15-13.45 

2.c klass Rae Kultuurikeskus

Rakvere Teatri etendus "Sirli, Siim ja saladused".  Tutvumine A Kivirähu loominguga läbi teatrilavastuse.

 

Kristin Uuemäe

30.jaanuar 

11.15-13.45

1.a klass

1.b klass

Rae Kultuurikeskus

A. Kivirähki loominguga tutvumine läbi teatrilavastuse
Rakvere teatri etendus " Sirli , Siima ja saladused"

Terje Papp

Mirje Hagur

30.jaanuar 

11.30-13.45

2.e klass Rae Kultuurikeskus

A. Kivirähki loominguga tutvumine läbi teatrilavastuse
Rakvere teatri etendus " Sirli , Siima ja saladused"

 

Kristi Toomra

2.veebruar 

9.00-12.30

1.a klass Rae Kultuurikeskus

Harjumaa 1.-2.klasside rahvatantsurühmade I ettetantsimine. Esitada heal tasemel õpitud tantsupeo repertuaar

 

Linda Pihu

Terje Papp

3.veebruar 

9.15-12.00

1.c klass Tallinna Linnamuuseum Tallinna teemapäeva raames laiendame silmaringi ja tutvume Tallinna ajalooga Heidy Siirak

3.veebruar 

8.30-11.30

3.e klass

3.d klass

Rakett 69 Teadusstuudio

Õppeprogramm Vooluring. Tutvuda vooluringi toimimisega, vooluringi ehitamine.

Merje Meriloo

Ilona Tern 

6.veebruar 

11.00-15.00

5.a klass

5.b klass

5.e klass

Restoran Olde Hansa

Ühe kellalöögi sööming. 
Väljasõit ajaloo ainenädala raames. On tellitud õppeprogramm "Ühe kellalöögi sööming"- tutvumine keskaegse toidukultuuriga.

 

Linda Pihu 

Biby Lilander

Kristiina Kasuk 

7.veebruar 

11.00-15.00

5.d klass

5.c klass

Olde Hansa, Tallinn

Ajalooprogramm Olde Hansas "Ühe kellalöögi sööming ja programm muinaslugude ja keskaegse muusikaga" Ajaloonädala õppekäik. 

Triin Kütt

Aili Leukmann-Tamm

9.veebruar 

9.00-12.30 

3.e klass Adamson Ericu muuseum

Töötuba: Koopainimese mustrid. Tutvumine Adamson Ericu loominguga, ülevaate saamine ürgsest kunstist ning koopaelanike elu-olust.

 

Merje Meriloo

10.veebruar 

8.45-11.15 

1.a klass Lastekirjanduse keskus Tund "Minu eriline sõber" Sõber võib olla teistest erinev. Inimesed on erinevad. Arvestame sellega. Terje Papp

13.veebruar

8.30-11.00

3.a klass

3.v klass

Rakett 69 Teadusstuudio

Õppeprogramm Vooluring. Tutvuda vooluringi toimimisega, vooluringi ehitamine.

 

Krista Koppel

Janet Kask

15.veebruar 

8.30-11.00

3.b klass

3.c klass

Rakett 69 Teadusstuudio

Õppeprogramm Vooluring. Tutvuda vooluringi toimimisega, vooluringi ehitamine.

 

Rita Jõemets

Mari Freimann

21.märts

8.45-12.45

2.g klass

2.c klass

Proto avastustehas

Õppeprogramm "Allveelaev"  Kinnistada läbi uurimuslike tegevuste loodusõpetuses õpitut

 

Christine Elisabeth Rikma

Kristin Uuemäe

30. märts kell 14:00-17:00 Mudilaskoor Kose Kultuurikeskus Koolinoorte laulupeo eelvoorud Liivi Lumijõe
03. mai kell 14:00-18:00 Poistekoor Aruküla Põhikool Koolinoorte laulupeo eelvoorud Liivi Lumijõe