10. klassi e-sisseastumiskatsed 16. aprill

GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE TUTVUSTUS

TAOTLUSED KOOLI ASTUMISEKS, KOOLIST LAHKUMISEKS jm TAOTLUSED

10. klasside järelkatsete tulemused 2021

10. klassi 38 täitmata jäänud õppekohale kandideerivad pingerea alusel nii e-testide kui ka järelkatsete sooritajad (algse pingerea alusel õpilased alates kohast 97 ja järelkatsetel osalenud õpilased).

Pingereas 38 esimesel õpilasekandidaadil palume esitada taotlus e-keskkonna ARNO kaudu või digiallkirjastatult aadressile kool@jyri.edu.ee hiljemalt 18. juuni kell 16.00. Kohast loobumisel saata e-kiri gymnaasium@jyri.edu.ee

19. juuni 2021 seisuga täitmata jäänud õppekohtade korral võetakse e-kirja teel ühendust pingereas järgmiste õpilastega.

Taotluse vorm õpilase gümnaasiumiastmesse vastuvõtmiseks on leitav  http://www.jyri.edu.ee/taotlused.

Sisseastumistingimusi täitnud õpilase taotlus kinnitatakse ARNOs pärast talle lõputunnistuse väljastamist ja põhikoolist väljaarvamist.

Lisaks taotlusele on vajalik esitada taotluste lisad ajavahemikul 14. - 28. juuni 2021.

 

10. klassis alustavate õpilastega toimuvad vestlused klassijuhatajatega 23. augustil 2021. Registreerimine vestlustele on avatud kooli veebilehel 25. juuni kuni 19. august.

Küsimuste korral on võimalik pöörduda kooli kantseleisse tel 6224200, kool@jyri.edu.ee või gümnaasiumiastme õppedirektori poole tel 6224221, gymnaasium@jyri.edu.ee.

Gümnaasiumisse vastuvõtmise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumiastmesse õpilaste sisseastumiskatsed piirangute ajal

 

Põhikooli vastuvõtmise tingimused ja kord: https://www.rae.ee/koolikoha-taotlemine

Infokoosolek sügisel koolitulevate laste lastevanematele: infokoosoleku slaidid

Kandideerimine inglise keele ning spordi- ja muusikaklassi (14. juuni)

Registreerimine lõpeb: 10. juuni kell 23.59
 

Kandideerimine inglise keele klassi

Kandideerimine spordi- ja muusikaklassi

 

26. august 15.00 Tere tulemast!-pärastlõuna 1. klassidesse tulevate laste vanematele. Teemadeks õppetöö korraldus ja pikapäevarühmade töö 1. klassis, aine- ja huviringides osalemise võimalused, tugikeskusega koostöö, tutvumine koolimajaga, koolitoidu maitsmine. Pärastlõuna lõpeb klassikoosolekutega.

1. klassidesse vastuvõtt - Rae Sõnumites avaldatud info

Lisaks 1. klassi astumisel

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele