Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmiseks 

Jüri Gümnaasiumi 2018/2019. õppeaasta 10. klassidesse vastuvõtukatsed toimuvad 5. aprillil kell 10.00-12.30
Kohaloleku kinnitamine alates 9.30. Katsetest ja ettevalmistusest saab rohkem teavet dokumendist
 
Registreerumine katsetele toimub kooli veebilehel 19. märtsist kuni 4. aprilli kell 9.00-ni.
Katsed neljapäeval, 5. aprillil:
- kell 9.30 registreerimine ja sissejuhatus katsetesse
- kell 10.00 - 12.30 eesti keele, matemaatika ja inglise keele testid
 
Katseteks kordamise teemad leiab dokumendist "Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (gümnaasium)".
Katsetele kaasa võtta:
- registreerimise tulemusena e-posti teel saadud isiklik kood
- klassitunnistuse ametlikult kinnitatud koopia
- isikut tõendav dokument
- taskuarvuti (mitteprogrammeeritav)
- sinist või musta värvi pastapliiats
- harilik pliiats
- joonlaud
 
2018/2019. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Sisseastumiskatsetele registreerimine

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (põhikool)(pdf)