Vastuvõtt Jüri Gümnaasiumisse

 

Üldinfo õpilaste gümnaasiumi vastuvõtmiseks 

 
2017/2018. õppeaastal moodustatakse Jüri Gümnaasiumis 10. klassid kolme õppesuunaga: 
  • reaalsuund
  • ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete suund
  • rekreatsiooni ja kultuurikorralduse suund

Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (gümnaasium) (.pdf)

 

Üldinfo õpilaste põhikooli vastuvõtmiseks 

 
Koolikohta taotleb lapsevanem e-keskkonnas ARNO aadressil http://piksel.ee/arno/rae/  vastavalt Rae vallavalitsuse dokumendile "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord".
Täpsem info Rae  valla kodulehel http://www.rae.ee/koolid
 
Jüri Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord (põhikool)(pdf)
 

Infokoosolek 1. septembril kooli tulevate laste vanematele toimub 20. aprillil 2017 kell 18.00 Jüri Gümnaasiumi gümnaasiumimaja auditooriumis. Infokoosolekul tutvustatakse õppimisvõimalusi Jüri Gümnaasiumis, eelkõige õppekorraldust I kooliastmes.

 

Teabematerjal koolivalmidusest ja õppimisest Jüri Gümnaasiumis

Meelespea 1. klassi lastevanematele

2017/2018. õppeaasta 1. klasside lastevanemate koosoleku 20.04.2017 materjalid