"Tõmba, Jüri!"

kj

„Tõmba, Jüri!“

Võistluse eesmärgiks on õpilaste mitmekülgne kehaline arendamine, tutvustamine uue spordialaga andes võimaluse ka neile õpilastele, kes seni veel ei ole oma lemmikala leidnud, avastada sõudmine.

Sisu. Võistlus toimub  6  vanusegrupis. Võistlus toimub kahes osas: eelvõistlus ja finaal. Eelvõistlusel osalevad 2-12. Klasside õpilased tõmmates ergomeetril 500 meetrit oma kehalise kasvatuse tundide ajal 1-4 nädalat enne finaalvõistlust. Iga vanusegrupi 8 parimat pääsevad finaalsõitudele, kus sõidetakse korraga 500 meetriline distants. Võistlusele kutsutakse avama ja õpilasi innustama ka üks Eesti sõudmise tippu kuuluv isik.

Meeskond ja ülesanded. Võistluse korraldaja on spordijuht koos kehalise kasvatuse õpetajatega ja sõudeliidu esindajatega. Kehalise kasvatuse õpetajad vastutavad eelsõitude läbiviimise eest oma tundide ajal, spordijuht vastutab finaalvõistluse ja kogu võistluse korralduse eest, sõudeliidu esindajad assisteerivad võistluse toimimist ning tagavad eelsõitudeks ja finaaliks vajaminevate ergomeetrite ning tehnika olemasolu ja korralduse.

Juhend:

Eelsõidud toimuvad kehalise kasvatuse tundide raames

Aeg: jaanuaris toimuvad finaalid  8 paremale aegade põhjal

Koht: Jüri Spordikeskuse võimla

Eesmärk: populariseerida õpilaste seas sõudeergomeetril sõudmist

Distants: 2.-3. klassid -300m

4.-12. klassid ja õpetajad – 500m

Vanusegrupid:

2.-3.kl (P+T eraldi)

4.-5.kl (P+T)

6.-7.kl (P+T)

8.-9.kl (P+T)

10.-12.kl (P+T)

Õpetajad  (M+N)

Autasustamine: autasustatakse kolme paremat medali, diplomi ja meenega

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.