Spordipäev

Spordipäeva eesmärgiks õpilaste arengust ülevaate saamine, võistluskogemuse saamine.

Spordipäevad toimuvad kolmel päeval, nooremad 1.-5.klassid, 6.-8.klassid ja gümnaasium eraldi. Võisteldakse nendel kergejõustiku aladel, mis on olnud erinevate vanuserühmade fookuses kergejõustikuveerandi tundide ajal. Gümnaasiumil toimub temaatiline spordipäev.

Meeskond ja ülesanded. Võistluse üldkorralduse eest vastutab spordijuht. Lisaks kehalise kasvatuse õpetajatele on spordipäevade läbiviimisesse kaasatud ka klassijuhatajad, kes tegutsevad kas kohtunikena või sekretariaadis ning õpilasesindus.

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.

kj