Salatikonkurss

Eesmärk:

  • tervisliku toitumise propageerimine;
     

  • õpilaste ettevõtlikkuse toetamine.

Üritust korraldab kooli tervisenõukogu.

Salatikonkurss toimub igal aastal II veerandil alates 2006.aastast.

Igast klassist saab osa võtta üks võistkond. Osaleda võivad ka koolitöötajate võistkonnad.

Retseptid esitatakse enne võistlust elektrooniliselt.

Salatikonkursil hinnatakse salati maitset, serveerimist, salati valmistamise protsessi, retsepti kujundust.

Auhinnatakse kõiki võistkondi.

Tulemused avalikustatkse ja auhinnad antakse üle II veerandi lõpukogunemistel.

sal

sal