Ruumiuurijad 2017

Üleriigiline ruumiteemalise loovtöö / uurimistöö konkurss koolinoortele


Korraldajad: Eesti Arhitektide Liit koostöös MTÜ Ruumihariduse (Arhitektuurikooli), EKA arhitektuuriteaduskonna ning Laste ja Noorte Kultuuriaasta toimkonnaga
Toetajad: Kultuuriministeerium, Velux Eesti AS


Mis see on? Ruumiuurijate konkurss on väljakutse maailmaparandajatele, kes tunnevad huvi oma ümbritseva ruumilise keskkonna vastu ja soovivad seda paremaks muuta. Loovtöö kaudu saab uurida nii olemasolevat ruumi, tõstatada küsimusi ja probleeme, analüüsida häid ja halbu näiteid, kui ka lõpuks teha oma ruumilisi ettepanekuid. Konkursile võib esitada 2016 ja 2017 valminud ruumiteemalisi uurimistöid ja loovtöid (riikliku õppekava järgne iseseisev uurimistöö gümnaasiumis ja loovtöö põhikoolis).


Miks? Ehitatud keskkond puudutab igaüht meist. Konkurss on võimalus ise ruumi uurida ja luua, samuti professionaalidelt tagasisidet saada. Teisest küljest huvitab arhitekte, millised on noorte endi ideed, ettepanekud ja tähelepanekud ehitatud keskkonna kohta – mis on hästi ja kus on probleemid, mis vajavad lahendamist.


Kellele & kuidas? Kandideerida võivad kõik põhikoolide ja gümnaasiumite õpilased oma uurimis- või loovtööga, mis tegeleb ruumiga. Kuigi nimi on konkurss, ei seata siin töid pingeritta, vaid tunnustatakse kõiki sisukaid uurimusi/ideid. Tööde puhul hinnatakse nende sõltumatust ja originaalsust, tõstatatud teemade olulisust. Parimad määratakse tööde endi põhjal kujunevates kategooriates ja tunnustatakse meenetega.


Foorum & näitus: Tulemuste avalikustamisel toimub maikuus Ruumiuurijate Foorum, kus professionaalsed arhitektid annavad loovtööde autoritele tagasisidet ja arutletakse ühiselt töödes esilekerkinud ruumiteemade üle. Esitatud loovtöödest koostatakse suvine rändnäitus (esitletakse Laste- ja Noortekultuuri Aasta ürituste raames) ning veebinäitus MTÜ Ruumihariduse kodulehel.


Juhend:
1. uuri ruumi ja tee märkmeid selle kohta (eesmärk: märkamine ja dokumenteerimine),
2. kirjelda probleemi (eesmärk: probleemipüstitus),
3. koosta omale tööplaan (eesmärk: tegevuse raamistamine),
4. vii läbi projekt või uurimistöö,
5. pildista oma tegevusi (eesmärk: tööprotsessi dokumenteerimine),
6. vormista tulemus ja kirjuta lühike kokkuvõte (eesmärk: oma töö esitlemine ja analüüsimine).
NB! juhend on soovituslik, täpsem ülesehitus sõltub uurimistöö iseloomust. Prinditud ja köidetud töö koondada ühiste kaante vahele ja esitada konkursile.


Soovitused: Töö iseloom on vabalt valitav – see võib olla nii mahuline (makett), kui ka graafiline (joonised & joonistused), aga ka kirjalik uurimistöö ruumi teemal. Maketist soovitame saata esialgu vaid fotomaterjali koos selgitava tekstiga, kuna postitamisel võib see viga saada. Foorumile on tööde autoritel võimalus oma makett kaasa võtta, et saada kohapeal žüriiliikmetelt vahetut tagasisidet.


Ajakava: 15. veebruar 2017 konkursi väljakuulutamine,
28. aprill 2017 esitamise tähtaeg,
13. mai 2017 Foorum Arhitektuurikatlas (Põhja pst 27A, Tallinn),
suvi 2017 rändnäitus üle Eesti Laste Vabariigi bussiga.


Žürii: arhitektid Katrin Koov (EAL), Ülar Mark (EAL), Kaire Nõmm (Arhitektuurikool), Andres Ojari (EKA), Jaan Jagomägi (EKA).


Kuhu saata: Uurimis- või loovtöö saata 28. aprilliks Eesti Arhitektide Liitu Põhja pst 27A, Tallinn 10415. Kontor on avatud tööpäeviti kell 10–17. Telefon 6117432 e-post: ingridk@arhliit.ee


Inspiratsioon: Uuri ruumi! http://www.ruumiharidus.ee; https://www.arhitektuurikool.ee; http://www.artun.ee/erialad/arhitektuur-ja-linnaplaneerimine/; http://www.arhliit.ee; http://www.arhitektuurikeskus.ee; http://www.arhitektuurimuuseum.ee