Õpilasesindus

 

Jüri Gümnaasiumi õpilasesindus tegutseb selle nimel, et õpilaste hääl oleks kantud, et Jüri Gümnaasiumis oleks õpilaste jaoks parim kool kus õppida ning, et tegevusi ja üritusi jätkuks iga valdkonna huvilisele. 

Käime iganädalaselt koos kolmes koosseisus 4.-5. klass

6.-9. klass ning 10.-12. klass. Et mitte üksteisest võõraks jääda ja veenduda, et ajame kõik ikka ühte asja ning suuremate arutelude ning keerukamate küsimuste lahendamiseks korraldame ka üldkoosolekuid ning mõttetalguid, kus kõik õpilasesinduse vanuseastmed koos on.

Õpilasesinduse juhatusse kuuluvad president ning asepresident. Lisaks on meil määratud sekretär. 

Oma tööd jaotame luues iga ürituse jaoks meeskonna ning valides selle omakorda juhi. Lisaks on meil moodustatud meediatiim, kelle ülesandeks on hoolitseda, et meie tegevus ka ÕE ruumides väljapoole paistaks.

 

Õpilasesinduse koosseis

 

Koosolekute info

 

Tule liikmeks