Õpilaskonverentsid

k

 • Eesmärgiks on loovuse, kavandamise, süsteemse mõtlemise arendamine.
 • Suunaks on erinevate oskuste arendamine: koostöö, esinemine, suhtlemine, eesmärkide püstitamine.

 • Oluline õppetegevuse väljund kõigi kooliastmete õpilastele.

 • Osalevad kõik õpilased.

 • Hõlmab kõiki Jüri Gümnaasiumi õppekavades loetletud õppeaineid.

 • Esinemisõiguse konverentsil saavad parimate tööde autorid.

 • Toimub üks kord õppeaastas.

 • Konverentsi aluseks on õpilaste tööd:

  • I – II kooliaste – kodulooline töö (s.h üleriigiline teema Johannes Käisi Seltsilt), õppesuunast tulenev töö, õppeainete õpitulemustest lähtuv töö;

  • III kooliaste – loovtöö;

  • Gümnaasium – uurimistöö või praktiline töö.

 • Õppedirektorid vastutavad konverentside ettevalmistamise, läbiviimise ja tagasiside eest.

kj