Muudatused töökorralduses alates 13.märtsist 2020

Jüri Gümnaasiumis on õppetöö alates 13. märtsist 2020 korraldatud distantsõppena, koolihoone on suletud.

Palun jälgige jooksvat infot Stuudiumis.

Vajadusel pöörduge:

- direktor:  direktor@jyri.edu.ee; +372 55514684;

- haldusjuht; haldusjuht@jyri.edu.ee; +372 55584940;

- kantselei: kool@jyri.edu.ee; +372 56234539;

- 1.-5. klasside õppedirektor: klassiopetus@jyri.edu.ee; +372 55515648;

- 6.-9. klasside õppedirektor: aineopetus@jyri.edu.ee; +372 56152236;

- 10.-12. klasside õppedirektor: gymnaasium@jyri.edu.ee; +372 56615168;

- tugikeskuse juhataja: tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee; +372 55510079;

- tervishoiutöötaja: tervishoid@jyri.edu.ee; +372 55514746.