Meediakoolitus

Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Briti Nõukoguga korraldab 3.märtsil kell 10.00-16.30 meediakoolitust noortele vanuses 15-20 eluaastat, kelle emakeeleks on kas eesti või vene keel. Meediakoolituse eesmärgiks on tõsta noorte teadlikkust meedia alal ning juhtida tähelepanu ajakirjanduse erialale.

Meediakoolitus koosneb kolmest etapist: uuriv ajakirjandus, era- ning avaliku meediamaastik Eestis ning ajakirjanduse eriala ülikoolis.

Koolitust viivad läbi erinevad meediamaastiku eksperdid.

Koolitusele tuleb registreerida: https://goo.gl/forms/szYQDKiCME3wBKvu2

Lisainfo ja ajakava sündmuse kohta Facebook'is.