Koolist isiklike asjade äraviimine, õpikute tagastamine

KOOLI JÄÄNUD ESEMETE ÄRAVIIMINE 

Ajavahemikul 18. mai kuni 5. juuni saavad õpilased/lapsevanemad koolist ära viia klassiruumi, garderoobi, metallkappi jäänud õppevahendid, riided, vahetusjalatsid jm esemed. Iga pere  korraldab oma tegevuse selliselt, et pere kõikide laste asjadele tullakse järele ühel korral ühe-kahe inimese poolt. Koolimaja on tööpäevadel avatud kell 12-16, sisse pääseb peasissepääsu kaudu. Koolimaja külastamisel tuleb täita vastaval hetkel kehtivaid piiranguid (näiteks: kooli külastab terve inimene, 2+2 reegli täitmine, koolis viibitakse võimalikult lühikest aega jne).

Koolimajja on kogunenud ka hulk riideid, jalanõusid, spordikotte jne, mis on jäetud koolmajja ja mida keegi omaks ei ole võtnud,  need asuvad algkoolimaja I korruse garderoobis.

Kui õpilasel on midagi kadunud või kooli ununenud, siis palun tulge ja vaadake – ehk leiate kadunud asjade seast. Asju hoiame kuni 15. juunini 2020. Selleks ajaks koolist ära viimata asjad annetame lastekodudele ja paljulapseliste peredele.

Et hajutada inimeste liikumist, võiks pere valida kooli tulekuks perioodi järgmiselt:

  • 10.-12. klassid 18.-22. mai;
  • 6.-9. klassid 25.-28. mai;
  • 1.-5. klassid 1.-5. juuni

 

ÕPPEVAHENDITE JA ARVUTITE TAGASTAMINE KONTAKTIVABALT

Ajavahemikul 18. mai kuni 5. juuni saavad õpilased/lastevanemad kooli tagastada  õpikud ja muud kooli õpperaamatukogust laenutatud õppevahendid (näiteks pillid, õpilastööd) kontaktivabalt.

Laenutatud õppevahendite nimekirja leiab õpilane Stuudiumist oma profiili alt. Tagastatavad õppevahendid peavad olema korras, puhtad. Kodus pakitakse õppevahendid kilekotti ja kott tuuakse ning asetatakse koolimaja peasisspääsu juures katuse all asuvatesse kastidesse. Tagastamine on võimalik igal tööpäeval kell 12-16. Õpikukogu töötaja võtab teavikud üldjuhul nädala jooksul õpilase arvelt maha ning annab õpilasele ja lapsevanemale tagastatud teavikutega esinenud probleemide korral tagasisidet. Rikutud õppevahendite kompenseerimiseks esitatakse lapsevanemale arve vastavalt kehtestatud korrale.

Samal perioodil palume tagastada koolist laenutatud arvutid jm tehnilised vahendid ning asetada need kontaktivabalt põhikooli söögisaali laudadele. Arvutid varustada laenaja nimega.

Kui õpilane lõpetab käesoleval õppeaastal põhikooli või gümnaasiumi või lahkub koolist, tuleb tagastada metallkapi võti, liftikaart ja õpilaspilet kooli valvelauda või kantseleisse ning tagastada rahvariided, kooride riided.

 

METALLKAPID

Palume tühjaks teha ja puhastada metallkapid, sh eemaldada kleepsud ning muud kaunistused, et saame suvevaheajal kappe korrastada.

9. ja 12. klasside lõpetajad ning koolist lahkuvad õpilased peavad korrastatud kapi võtme tagastama kooli valvelauda. Ülejäänud õpilastele jäävad võtmed suveks kätte ning uuel õppeaastal ei pea uut taotlust tegema.

Uue taotluse peavad esitama need lastevanemad, kelle lapsed asuvad  sügisel õppima 10. klassidesse, kui on soov metallkappi rentida. Leping kehtib, kuni õpilane lõpetab gümnaasiumi või täisealine õpilane/lapsevanem katkestab lepingu omal soovil.