Jüripäeva teatejooksud

kj

Jüripäeva teatejooksud

Eesmärk on traditsioonide säilitamine ja spordi propageerimine.

Sisu: Teatejooksud toimuvad alati 23.04, kus osalevad kõik klassid. Igas võistkonnas on kuni 5 klassini 5 poissi ja 5 tüdrukut, vanemates on 4 poissi ja 4 tüdrukut. Teatejooksu jooksevad nooremad ümber kooli ja ümber staadioni, vanemad jooksevad ümber Tammiku pargi, iga vahetus ligi 100-200 meetrit. Joostakse tundide ajal.

Meeskond ja ülesanded. Võistluse üldkorralduse eest vastutab Jüri Gümnaasiumi spordijuht.

Juhend.

Võistkonna suurus:

1.-5. klassides on võistkonna suuruseks 10 jooksjat (5 poissi + 5 tüdrukut)

Alates 6. klassist 8 jooksjat (4 poissi+4 tüdrukut)

NB! Poissi võib asendada tüdrukuga.

Võistlusmäärused:

Võistlejad peavad läbima märgitud raja. Teatepulga kaotamisel võistkond diskvalifitseeritakse.

Arvestust peetakse järgmistes klassides: 1. klassid; 2. klassid; 3. klassid; 4.klassd;5. klassid; 6.-7.. klassid, 8.-9. klassid ja 10.-11. klassid.

 

Kajastus. Võistlusi kajastatakse Jüri Gümnaasiumi kodulehel ja võimalusel ka Rae valla ajalehes.